28.05.2019

Czy twój dom nadaje się na panele słoneczne? Oto co trzeba wiedzieć

O ile wielu naukowców przyznaje, że jesteśmy w trakcie procesu zmiany klimatu, są też tacy, którzy nie podzielają tego poglądu. Ponadto, panuje spór co do tego, czy zmiany klimatu wywołane zostały przez działalność człowieka, tj. w wyniku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Bez względu na to czy wierzymy w zmianę klimatu czy nie, faktem bezdyskusyjnym pozostaje to, iż zasoby paliw kopalnych nie są nieograniczone. Być może ochrona środowiska naturalnego nie jest naszym głównym zmartwieniem, jednak z pewnością koszt zużywanej energii elektrycznej to czynnik, który na pewno zwraca naszą uwagę.

Wiele osób rozważa instalację paneli słonecznych na swoich domach, bądź to ze względu na ochronę środowiska bądź potrzebę ograniczenia kosztów utrzymania domu. Jednak zanim podejmie się ostateczną decyzję, pod uwagę należy wziąć kilka czynników.

Gdzie mieszkamy?

Miejsce zamieszkania ma wpływ na wydajność paneli słonecznych, a to z kolei – na koszty rachunków za prąd.

Panele słoneczne najlepiej sprawdzą się w miejscach nasłonecznionych przez co najmniej 4 godziny na dobę. Nawet jeśli nasza okolica słynie z pochmurnej pogody, w takich warunkach panele wciąż wytwarzają energię.

Nawet w pochmurny dzień panel fotowoltaiczny jest w stanie pracować na 10-25% swoich możliwości. Oznacza to, że w takie dni będzie trzeba pobierać prąd z zakładu energetycznego. Jednak o ile w takim przypadku oszczędności będą mniejsze, nadal skorzystamy na niższym zużyciu energii pobieranej od lokalnego dostawcy prądu. Najważniejsza bowiem jest liczba słonecznych dni w całym roku. Nawet w dni pochmurne panele pobierają energię Słońca. Bez względu na to czy mieszkamy w ciepłym klimacie czy też w regionie o mroźnych zimach, nie ma to wpływu na wydajność paneli. Energię pobiera się ze światła słonecznego, a nie z temperatury otoczenia.

Jaki mamy dach?

Sposób instalacji paneli słonecznych zależy od rodzaju dachu domu. Idealną podstawą dla paneli są pokrycia kompozytowe, bitumiczne, dachówki cementowe czy też blacha. Panele można montować również na dachach pokrytych płytkami, drewnem czy też dachówką ceramiczną, pod warunkiem, że zostały zamontowane w sposób solidny i w przypadku tych pokryć wymagana będzie konsultacja ze specjalistą z branży. Profesjonalni doradcy przedstawią sposób poprawnej instalacji oraz dobiorą osprzęt niezbędny do montażu paneli.

Oprócz materiału pokrycia, ważna jest też powierzchnia dachu. To ten parametr powie nam czy panele są inwestycją opłacalną. Powierzchnia dachu decyduje również o liczbie możliwych do zainstalowania paneli oraz mówi, czy będzie ona wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania domu na energię.

Minimalna powierzchnia dachu wynosi ok. 37-52 mkw. Przyjmuje się, że na każde 1,000 wat mocy, niezbędne jest ok. 7,4 mkw. Oczywiście takie informacje najlepiej uzyskać od profesjonalisty specjalizującego się w panelach słonecznych.

Czy dach jest nowy czy wymaga wymiany?

Przed instalacją paneli słonecznych na dachu należy ocenić stan obecnego pokrycia dachowego. Żywotność paneli wynosi 35 lat lub więcej, zatem jeśli pokrycie dachowe wymagać będzie wymiany po instalacji paneli, będzie je trzeba zdemontować i ponownie zamontować na nowym dachu. Jeśli dach wymaga wymiany w ciągu najbliższych 10 lat, zaleca się jego wymianę przed instalacją paneli słonecznych. Oszczędzi nam to kosztów demontażu i ponownego montażu paneli w przyszłości.

Czy dach pozostaje w cieniu?

Jako że panele słoneczne wytwarzają energię elektryczną z pochłanianego światła słonecznego należy wiedzieć, ile godzin w ciągu dnia nasz dach pozostaje w słońcu. Najlepsze są dachy skierowane na południe, wschód lub zachód. Na powierzchni dachu nie powinny też znajdować się żadne przeszkody takie jak elementy wentylacji, anteny, kominy czy drzewa zasłaniające miejsce potencjalnego montażu paneli.

Kąt nachylenia dachu oraz drzewa zacieniające posesję to kolejne elementy, które należy wziąć pod uwagę. Konieczne może być wycięcie bądź przycięcie dużych drzew uniemożliwiających promieniom słonecznym dotarcie do powierzchni paneli.

Dysponujący odpowiednia wiedzą profesjonalni dostawcy instalacji fotowoltaicznych są w stanie dokładnie określić jak na daną instalację wpływają drzewa na posesji, kominy, ustawienie paneli itp. Posiadają oni odpowiednie narzędzia, dzięki którym uzyskują zdjęcia satelitarne dachu domu, jego położenie na mapie oraz określają kierunki padania promieni słonecznych w ciągu całego roku, co wszystko razem daje bardzo precyzyjną ocenę lokalnej sytuacji. Może się zdarzyć, że danych dach nie jest idealnie położony względem słońca, ma nieodpowiednie nachylenie lub instalację paneli uniemożliwiają przeszkody, których nie można wyeliminować. Jeśli tak jest w naszym przypadku, możemy zdecydować się na instalację paneli fotowoltaicznych na gruncie. Taka instalacja jest droższa, jednak i tu możemy liczyć na zwrot kosztów inwestycji.

Czy dom jest naszą własnością?

Decyzję o instalacji paneli fotowoltaicznych może podjąć jedynie właściciel posesji. Jeśli dom jest naszą własnością, możemy bez problemu zainstalować panele i rozpocząć korzystanie z oszczędności.

Jeśli dom wynajmujemy, musimy przedyskutować kwestię z właścicielem. Może on nie być skłonny do wydawania pieniędzy na instalację fotowoltaiczną, jeżeli finansowe korzyści z niej czerpać będą jedynie najemcy. Jednak w takim przypadku, właścicielowi przysługują odliczenia podatkowe.

Jeśli jesteśmy najemcą domu, możemy przedstawić właścicielowi korzyści płynące z montażu paneli fotowoltaicznych.

Taka instalacja podnosi wartość nieruchomości. Ma to szczególne znaczenie, jeśli właściciel rozważa sprzedaż domu w ciągu najbliższych lat. W zależności od lokalnego prawa, właścicielowi instalującemu panele mogą przysługiwać dodatkowe korzyści, jak na przykład rozliczanie nadwyżek generowanej energii jako prosument.

Inną opcją, którą można omówić z właścicielem jest leasing instalacji fotowoltaicznej. W większości przypadków od właściciela nie jest wymagany żaden wkład własny. Wszelkie naprawy czy prace serwisowe pozostają w gestii leasingodawcy a nie właściciela nieruchomości.

Podsumowanie

Jak widać, rozważając montaż instalacji fotowoltaicznej w swoim domu należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Najlepszą opcją jest konsultacja ze znaną, profesjonalną firmą specjalizującą się w dostawach i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Na podstawie aktualnych rachunków za prąd specjaliści wyliczą jakie oszczędności w każdym miesiącu przyniesie nam taka instalacja. Są również w stanie dokładnie wymierzyć powierzchnię dachu i określić liczbę wymaganych paneli, obliczyć moc instalacji, stwierdzić czy drzewa na posesji stanowią jakąkolwiek przeszkodę oraz dostarczyć wiele innych informacji. Zebranie niezbędnych danych do analizy zajmuje jedynie kilka minut, więc nie ma powodów, dla których należałoby unikać takiej konsultacji[1].

[1] https://www.sunpowerbythesolarquote.com/blog/house-good-candidate-solar