29.05.2018

Efektywność energetyczna budynków

małe kolorowe domki na monetach

Według raportu Instytutu Badań Strukturalnych 12,2 proc. Polaków jest dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Termin ten oznacza niezdolność do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb energetycznych. Choć ubóstwo może dotyczyć energii elektrycznej, w Polsce zjawisko to najczęściej odnosi się do niemożności wystarczającego ogrzania swoich mieszkań i domów.

Według raportu, tego typu ubóstwem dotknięci są przede wszystkim mieszkańcy domów jednorodzinnych (problem dotyczy 75 proc. takich budynków) oraz 40 proc. mieszkańców starych kamienic. Raport wskazuje również, że narażonych jest 20 proc. ludzi mieszkających na wsi.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest niska efektywność energetyczna budynków. Smog na terenach z rozproszonym budownictwem jednorodzinnym pochodzi właśnie z palenisk domów, których ogrzanie paliwem wysokiej jakości okazuje się zbyt drogie, gdyż duża część wytworzonego ciepła po prostu ucieka. Dlatego stosuje się paliwa jak najtańsze, o niskiej jakości, a często wręcz śmieci.

Czym jest efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna w uproszczeniu pokazuje, jaką część pobranej lub wytworzonej energii rzeczywiście wykorzystujemy do konkretnego celu. W przypadku ogrzewania (oraz klimatyzacji) efektywność jest miarą wykorzystania energii cieplnej.

Jednym z najlepszych przykładów wysokiej efektywności energetycznej są domy pasywne. To budynki z tak wysoce zredukowanym zapotrzebowaniem na dostawy ciepła z zewnątrz, że możliwa jest nawet rezygnacja ze standardowego systemu grzewczego. Jeżeli posiadają jakiś system grzewczy, jest on wykorzystywany jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Standardowo dom pasywny ma zapotrzebowanie na ogrzewanie na poziomie 15 kWh/metr kwadratowy rocznie. Dla porównania, zapotrzebowanie dla typowych budynków kształtuje się na poziomie 120 kWh/metr kwadratowy rocznieI)https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_pasywny.

Innym trendem są budynki autonomiczne, które zakładają możliwość funkcjonowania nawet w przypadku całkowitego odcięcia dostaw energetycznych z zewnątrz. Jednak tutaj koszt osiągnięcia takich możliwości jest znacznie wyższy niż w przypadku standardowych domów, stopień uzyskiwanej autonomii – różny, no i w zasadzie nigdy pełnyII)https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_autonomiczny.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynku

Najważniejszym elementem zwiększania efektywności energetycznej budynków jest ich termoizolacja. W Polsce największą popularnością cieszy się ocieplanie przy użyciu styropianu montowanego na ścianach domów mieszkalnych i wymiana okien na bardziej szczelne.

W ramach zwiększania efektywności energetycznej budynków liczona jest również wymiana wykorzystywanych urządzeń na nowsze. Dzięki wymianie lodówek, pralek lub innych sprzętów gospodarstwa domowego na nowsze możliwe jest znaczne zredukowanie ilości wykorzystywanej energii.

   [ + ]

I.https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_pasywny
II.https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_autonomiczny