29.05.2018

Gaz wysypiskowy – co to jest i dlaczego warto się nim zająć?

gaz wysypiskowy w butli

Najpowszechniejszym sposobem traktowania odpadów w Polsce ciągle jest ich składowanie na wysypiskach. Natomiast nieodłącznym elementem każdego wysypiska jest tak zwany gaz wysypiskowy.

Mianem tym najczęściej określany jest metan, powstający na składowiskach w trakcie procesów gnilnych. Około 75 proc. odpadów komunalnych stanowią bowiem biodegradowalne materiały organiczne, takie jak resztki jedzenia, drewno lub papier. Nieodłączną domieszką w takim gazie jest również siarkowodor, w dużych stężeniach toksyczny, a w małych – sprawca uciążliwego nieprzyjemnego zapachu.

Zagrożenia powodowane przez gaz wysypiskowy

Ulatnianie się gazu w wysypisku niesie ze sobą różnego typu zagrożenia. Przede wszystkim metan powoduje 25 razy większy efekt cieplarniany niż dwutlenek węgla. Gaz powoduje niekorzystne dla wzrostu roślin zmiany składu gleby, na przykład wypiera z niej powietrze, co prowadzi do obumierania roślin. Powoduje zagrożenie pożarem lub wybuchem, niesie też niebezpieczeństwo zatruć.

Wykorzystać gaz

Fakt, że powstający na wysypiskach gaz jest palny powoduje, że coraz częściej jest on odzyskiwany i traktowany jako alternatywne źródło energii. Ze względu na skład (metan i siarkowodór) gaz wysypiskowy jest w dużej mierze tożsamy z biogazem. Tym samym może być wykorzystywany zarówno jako paliwo gazowe – po oczyszczeniu, a po skropleniu – jako paliwo ciekłe.

Coraz więcej firm rozwija technologie umożliwiające zgazowywanie odpadów organicznych i pozyskiwanie gazu zanim ten zacznie się ulatniać. Produktami takich procesów są zarówno gaz, jak i popioły oraz żużle, które można później wykorzystać na przykład w budownictwie.