19.11.2018

Jedną z przyczyn autyzmu może być zła jakość powietrza

Do takich wniosków doszedł ostatnio zespół badaczy z Szanghaju. Wyniki jego badań wskazują, że istnieje związek pomiędzy obecnością w powietrzu typowych zanieczyszczeń, a zmianami w rozwoju neurologicznym.

Okazuje się też, że kontakt z niektórymi rodzajami zanieczyszczeń powietrza we wczesnym dzieciństwie może znacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu –  autism spectrum disorder (ASD)[1].

„Poważny wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie jest dobrze udokumentowany… Nawet narażenie na bardzo małe ilości drobnego pyłu zawieszonego może wiązać się z przedwczesnym porodem, trudnościami z nauką i szeregiem poważnych schorzeń, w tym chorobami serca” – wspomina główny autor badania, Yuming Guo.

Głównym składnikiem zanieczyszczeń powietrza są pyły o wielkości cząstek do 10 mikrometrów zawierające węgiel, tlenki siarki i związki organiczne generowane przez ruch drogowy, procesy przemysłowe i spalanie paliw kopalnych.

Do tej pory badano głównie ich negatywny wpływ na układ oddechowy i związek z chorobami układu krążenia. Podwyższone ryzyko upośledzenia rozwoju neurologicznego było mniej oczywiste. Większość badań wskazujących na związek między ASD a jakością powietrza, koncentrowała się na ekspozycji prenatalnej, lub w pierwszym roku życia. Nikt natomiast nie badał wpływu tego rodzaju zanieczyszczeń na rozwój także w późniejszym okresie dziecięcym.

Tymczasem, jak ocenia Yuming Guo, rozwijające się mózgi małych dzieci są bardziej narażone na toksyczne ekspozycje, co może wpływać na funkcjonowanie samego mózgu, jak i układ odpornościowy.

Zespół badawczy porównał  w 2014 r.124 przypadki ASD z 1240 dziećmi w wieku od 3 do 12 lat, które nie miały postawionej takiej diagnozy. Dzieci zostały wybrane ze szkół podstawowych i przedszkoli w Szanghaju. Zespół stwierdził, że ekspozycja na zanieczyszczenia może zwiększyć szansę na rozwój ASD aż o 86% procent. Badania zostały opublikowane w Environmental International.

 

[1] https://www.sciencealert.com/particulate-matter-in-air-pollution-raises-autism-risks-in-the-first-few-years?fbclid=IwAR1RfzC5E9w9U0LSfN8O13jGsyyf_ruyhDqH07-_RT2REO8N4oC47r7ShBg