13.08.2018

Najskuteczniejsze sposoby walki ze smogiem

miasto ze smogiem

Smog i zanieczyszczenie powietrza stanowią coraz poważniejszy problem na świecie. Skuteczna walka z tym zjawiskiem wymaga zarówno systemowych zmian na poziomie polityki krajowej, jak i codziennej pracy u podstaw oraz zmiany przyzwyczajeń mieszkańców.

Główne przyczyny smogu są dobrze znane, zatem jest i szereg dobrze określonych środków zaradczych.

Popularyzacja transportu publicznego

Jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza są samochody osobowe Oprócz emitowanych spalin problemem są również pyły powstające podczas eksploatacji, pochodzące m.in. ze ścierających się klocków hamulcowych czy zużywających się opon.

Tymczasem korzystanie z komunikacji miejskiej umożliwia przewiezienie większej liczby ludzi mniejszą liczbą pojazdów. Od razu korzystnie przekłada się to na efektywność – na jednej trasie, zamiast kilkuset aut, emitujących spaliny i pyły ze ścierających się klocków hamulcowych, jedzie co najwyżej kilka autobusów. Co więcej, nowoczesne pojazdy komunikacji miejskiej coraz częściej są hybrydowe lub w pełni elektryczne, co bezpośrednio przekłada się na spadek ich uciążliwości.

Zieleń

Drzewa i rośliny to w tej chwili jedyny wielkoskalowy filtr powietrza. Dodatkowo wzbogacają powietrze w tlen, którego w miastach potrzebują nie tylko ludzie, ale i silniki spalinowe. Jedna sosna jest w stanie wyprodukować tlen na potrzeby trzech osóbI)http://dlaklimatu.pl/oczyszczajaca-rola-drzew. Sadzenie drzew pozwala walczyć ze smogiem zarówno w zorganizowany sposób, poprzez planowe nasadzenia, jak i poprzez oddolne inicjatywy, chociażby jak zieleń w prywatnych ogródkach.

Optymalizacja zużycia energii w budynkach

Jedną z głównych, choć pośrednich przyczyn smogu jest niska efektywność energetyczna budynków. Według raportu „Efektywność energetyczna w Polsce 2017” ponad 34 proc. mieszkańców polskich budynków mieszkalnych ocenia, że potrzebna jest im modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła. W ponad jednej czwartej przypadków wymagany jest remont dachu, a w 26 proc. – ocieplenie ścian.

Wzrost wydajności energetycznej budynków oznacza, że do ogrzewania potrzeba mniej energii. Z jednej strony oznacza to mniejsze rachunki za prąd lub paliwo do kotłowni. Z drugiej strony, spalenie mniejszej ilości paliwa powoduje, że do atmosfery dostanie się mniej szkodliwych substancji.

Centralizacja systemów ogrzewania

Przydomowe kotłownie i instalacje grzewcze mają znacznie mniej restrykcyjne normy emisji niż elektrociepłownie czy nawet ciepłownie. Centralizacja ciepłownictwa powoduje od razu spadek szkodliwości spalin, towarzyszących ogrzaniu określonej liczby obiektów.

Między innymi dlatego, że zawodowe ciepłownictwo, ze swoimi normami emisji, nie może używać paliwa złej jakości. Nie wspominając o śmieciach czy starych meblach, które nierzadko służą za opał w domowych paleniskach.

Filtry i modernizacja

Polskie ciepłownie nie muszą dziś stosować filtrów, analogicznych do stosowanych w większych jednostkach wytwórczych. W zamian jednak muszą używać węgla kamiennego wysokiej jakości, o niskiej zawartości siarki. Ciepłownictwo czekają jednak w nadchodzących latach znaczące zmiany, ze względu na zmieniające się regulacje europejskie. Normy emisji zostaną zaostrzone, a nawet niewielkie ciepłownie będą musiały się zmodernizować, m.in. poprzez montaż filtrów. Będzie to poważne wyzwanie, wymagające odpowiednich mechanizmów wsparcia, jeżeli koszt ciepła sieciowego ma zachować atrakcyjny dla klientów poziom.

   [ + ]

I.http://dlaklimatu.pl/oczyszczajaca-rola-drzew