22.10.2018

Portret energetyczny – Finlandia

Finlandia jest jednym z tych krajów, które nie mają dostępu do kopalin energetycznych. Tym samym musi importować znaczną większość nośników energii i paliw, przede wszystkim benzynę, ropę naftową, gaz ziemny i uran. Jednocześnie, przy wysokim stopniu importu nośników energii Finlandia ma najwyższe w całej Unii Europejskiej zużycie energii elektrycznej per capita. Wynika to z kilku przyczyn[1]:

  • Wysokiego stopnia industrializacji – około 50% krajowego zużycia energii przypada na przemysł
  • Zimnego klimatu – około 25% zużycia energii wykorzystywane jest do ogrzewania;
  • Niskiej gęstości zaludnienia oraz dużych odległości – 16% energii pochłania transport.

Zużycie energii w Finlandii

Finlandia jest krajem o wysoce zdywersyfikowanej strukturze wytwarzania energii. Według danych fińskiego urzędu statystycznego, 25% całej zużywanej w kraju energii, powstaje ze spalania drewna oraz paliw drewnopochodnych. Drugim najważniejszym źródłem jest ropa naftowa, której produkty dostarczają 22%

Atom odpowiada za 17% zużycia. Żadne inne źródło nie przekracza 9%. Co ciekawe, 5% końcowego zużycia energii dostarcza importowany prąd[2].  Prawie 4% udział w końcowym zużyciu energii ma torf.

Biorąc pod uwagę samą energię elektryczną, 28% jej zużycia dostarcza spalanie paliw kopalnych, 25 % pochodzi z atomu, 24% jest importowane. Hydroenergetyka dostarcza 17%, a wiatr – niecałe 6%

Papierowe ogrzewanie

Finlandia jest jednocześnie w czołówce Europy jeśli chodzi o wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w bilansie końcowego zużycia. Wskaźnik jej udziału te sięga bowiem 39%[3].

Wynika to przede wszystkim z wysokiego udziału paliw z drewna. W bilansie źródeł odnawialnych 31% produkowanej energii pochodzi ze spalania ługu posiarczynowego oraz podobnych oleistych odpadów z produkcji papieru. Kolejne 29% produkowane jest ze spalania przemysłowych paliw drewnianych, przede wszystkim zrębków. Z kolei 13% dostarcza spalanie drewna opałowego.

Po 13% pozyskiwane jest z energii wodnej oraz innych źródeł takich jak biopaliwa niedrzewne, biogaz czy pompy ciepła.

Gospodarstwa domowe

Ze względu na chłodny klimat Finlandii najwięcej – 83% energii, zużywanej w gospodarstwach domowych pochłania ogrzewanie budynków i wody. Wszystkie sprzęty elektroniczne zużywają niecałe 9 % energii. Na oświetlenie przypada 3% a na gotowanie 1%. Niebagatelny wydatek energetyczny związany jest z fińską tradycją – czyli sauną. Na ogrzewanie saun potrzeba niemal 5% całkowitego zużycia energii przez fińskie gospodarstwa domowe.

[1]   https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_Finland

[2]   http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yene_efp_201600_2016_15894_net.pdf

[3]   http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do