29.05.2018

Spalanie odpadów – dlaczego lepiej zlecić to profesjonalistom

spalarnia odadów

Spalarnie odpadów nie cieszą się dobrą opinią i wielu ludzi jest im przeciwnych. Jednak dopóki jedyną alternatywą dla odpadów będzie wysypisko, a nie recykling, nowoczesne spalarnie będą jednym z najskuteczniejszych narzędzi radzenia sobie z komunalnymi śmieciami.

Obecnie w Polsce najpopularniejszą polityką zarządzania opadami jest ich składowanie na wysypiskach. Takie postępowanie nie likwiduje żadnego problemu, np. składowiska są źródłem gazu wysypiskowego, a omywająca góry odpadków deszczówka zatruwa wody gruntowe.

Pierwsze spalarnie śmieci zaczęły powstawać w drugiej połowie XIX w. Wraz z postępującą industrializacją miasta rozrastały się, a zaludnienie gęstniało, czemu towarzyszył duży wzrost ilości odpadów, i prędzej czy później groźba epidemii. Na przykład powodem uruchomienia w 1885 r. pierwszej spalarni śmieci w Hamburgu był wybuch epidemii cholery.

Obecnie w Polsce funkcjonują liczne spalarnie odpadów medycznych, ponieważ tego typu odpady niosą ze sobą różnego rodzaju zagrożenia zdrowia, a dodatkowo nie dają się powtórnie wykorzystać w żaden sposób. Stosowanie utylizacji termicznej w zarządzaniu odpadami komunalnymi wciąż jednak nie cieszy się popularnością.

Jak działa spalarnia śmieci

Spalanie jest jedynie elementem całego procesu termicznej utylizacji, któremu poddawane są odpady. Wcześniej śmieci są segregowane, a szkło, metal oraz niektóre niepalne materiały – usuwane. Nowoczesne instalacje spalające pracują z takimi parametrami, że znacząca większość typowych odpadów zamienia się w popiół. Niezależnie od paliwa, spalanie odpadów wytwarza duże ilości produktów gazowych, często toksycznych. Dlatego nowoczesne instalacje używają najbardziej zaawansowanych systemów filtracji i oczyszczania spalin. Nieprzypadkowo mówi się, że aby rozwiać społeczne obawy, spalarnie powinny być budowane w centrach miast. Taka lokalizacja wymusza bowiem najwyższe osiągalne standardy ochrony środowiska.

Zysk ekologiczny

Nowoczesne spalarnie są źródłem zarówno ciepła jak i energii elektrycznej. Na przykład powstający w Szczecinie Ecogenerator pozwoli rocznie wyprodukować ze spalania śmieci 56 tys. MWh energii elektrycznej oraz 850 gigadżuli energii cieplnej, co odpowiada potrzebom energetycznym 30 tysięcy mieszkań.