17.07.2018

Sztuczna inteligencja wspomaga zarządzanie odpadami

głowa robota

Rozwojowi państw, gospodarek i społeczeństwu od zawsze towarzyszyło powstawanie odpadów. Wraz z osiągnięciem pewnego etapu rozwoju okazuje się, że ich ilość gwałtownie przyrasta. Przy ograniczonych zasobach naturalnych i pogarszającym się stanie środowiska kwestia odpadów staje się coraz bardziej paląca.

Dane Eurostatu wskazują, że odpowiednie zarządzanie odpadami wciąż jest wyzwaniem dla krajów Unii Europejskiej, nawet mimo wysokiego stopnia ich rozwoju ekonomicznego i dużej świadomości społecznej problemu. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego za 2014 r. we wszystkich krajach Wspólnoty wygenerowano 2,5 mld ton odpadów, a ich ilość z roku na rok rośnie. Jednocześnie Eurostat wskazuje, że na terenie UE przetworzono ponad 2,3 mld ton odpadów. Przy czym wlicza się w to odpady importowane spoza UE, na przykład przez Szwecję. Z kolei różnica wskazuje na znaczący eksport odpadów. Tutaj kierunkami były Chiny i Afryka.

Niemal połowa (47,4 proc.) odpadów w UE trafia na wysypiska. Kolejne 36,2 proc. jest segregowane i poddawane recyklingowi. 10,2 proc. odpadów powstających w Unii Europejskiej zostało zasypywanych ziemią a 4,7 proc. zostało przetworzonych termicznie czyli poddanych spaleniuI)http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics.

Na pomoc recyklingowi

Jednym z najpoważniejszych wyzwań związanych z recyklingiem jest jego wysoki koszt – aby sortowanie odpadów było skuteczne, a wyjściowy produkt odpowiednio wysokiej jakości, proces ten zazwyczaj dokonywany jest ręcznie. Co prawda koszty sortowania ograniczają zobowiązania do co najmniej wstępnego segregowania odpadów, jednak nadal wiele gospodarstw domowych tego nie robi, a w takim segregowaniu zdarzają się pomyłki. Dlatego nawet wstępnie posortowane odpady muszą być sprawdzone w sortowniach. Coraz częstszym problemem jest jednak brak chętnych do takiej pracy – niskopłatnej i uciążliwej.

Od strony technicznej natomiast od dawna wiadomo, że monotonne powtarzanie podobnych czynności, jak to się dzieje np. przy taśmie sortowniczej, ma negatywny wpływ na sprawność wykonujących je ludzi. Rośnie ryzyko pomyłki, a kondycja i samopoczucie pracownika maleją. Nie od dzisiaj wiadomo też, że do bezbłędnego wykonywania monotonnych czynności najlepiej nadają się roboty. Robot nie męczy się, nie ma słabszych dni i nastrojów, więc w takich obszarach działa znacznie pewniej i efektywniej niż ludzie.

Sztuczna inteligencja sortuje śmieci

Jednym z rozwiązań problemu sortowania może być więc zastosowanie robotyki oraz sztucznej inteligencji. System rozpoznawania obrazu musi być na tyle zaawansowany i „inteligentny”, żeby wyłowił z ciągu odpadków te ich rodzaje, które nadają się do powtórnego wykorzystania.

Przykładem takiego wykorzystania technologii AI i robotyki jest instalacja firmy Lakeshore Recycling System w amerykańskim stanie Illinois. Zastosowano tam robota sortującego SamurAI dostarczonego przez firmę MachineX. Sercem urządzenia jest sztuczna inteligencja, która dzięki technologii rozpoznawania obrazu jest w stanie wychwycić wśród śmieci materiały do ponownego wykorzystania:

Kamery sprzężone są z robotycznym ramieniem, które na bieżąco obsługuje taśmę transportującą śmieci i rozdziela odpady nadające się do ponownego wykorzystania. Jeden taki robot jest w stanie obsłużyć efektywnie jedną linię.

Jest to jeden z pierwszych światowych przykładów automatyzacji pracy przy sortowaniu odpadów oraz zastosowania w tym celu sztucznej inteligencji. Oczywiście automatyczny system oparty na AI jest o wiele droższy niż ludzie, ale z drugiej strony wiadomo, że pracy dla niego nie zabraknie, bo problem odpadów – przynajmniej w najbliższej przyszłości – będzie narastał, a nie malał. Amortyzacja wydatków na automatyzację wydaje się więc pewna.

   [ + ]

I.http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics