21.08.2018

Związek zanieczyszczenia powietrza z cukrzycą potwierdzony

dziecko z maską na usta

Zgodnie z badaniami opublikowanymi w czasopiśmie naukowym Lancet, Światowa Organizacja Zdrowia oraz Agencja Ochrony Środowiska USA zgodnie uznały, że istnieje bezpośredni związek między zanieczyszczeniem powietrza a zachorowaniami na cukrzycę.

 

Według artykułu opublikowanego w „Lancet” w samym tylko 2016 roku zanieczyszczenie powietrza związane było z 3,2 mln przypadkami cukrzycy, co stanowiło 14 proc. wszystkich przypadków odnotowanych na świecie. W samych tylko Stanach Zjednoczonych odnotowano 150 tysięcy przypadków rocznie[1].

Przyczyną nowych zachorowań są przede wszystkim obecne w smogu mikrocząstki o rozmiarze 2,5 mikrometra (PM 2,5), które są w stanie przedostać się poprzez płuca do krwiobiegu. Co więcej, ze względu na swoje małe rozmiary cząsteczki te mogą wędrować wraz z krwią i dostawać się do organów wewnętrznych, a tam  powodować m.in. chroniczne stany zapalne.

Dane Eurostatu wskazują, że ponad 30 milionów Europejczyków cierpi na chroniczną cukrzycę. Oznacza to, że problem dotyka 6,9 proc. obywateli powyżej 15 roku życia. Choroba ta jest najpowszechniej spotykana w grupie wiekowej powyżej 65 roku życia, która odpowiadała za 16,3 proc przypadków oraz tych powyżej 75 roku życie, którzy odpowiadali za 19,6 proc. przypadków[2].

Wśród najważniejszych powodów rosnącej powszechności cukrzycy wymienić można siedzący tryb życia, niezdrową dietę oraz otyłość. Brakowało jednak badań dotyczących wpływu zanieczyszczonego powietrza na cukrzycę.

Nowe ryzyko

Fakt, że cukrzyca może być powodowana przez zanieczyszczenie powietrza jest złą wiadomością przede wszystkim dla uboższych krajów, których nie stać na wdrożenie polityki ochrony środowiska, takich jak Afganistan czy Indie.

Według szacunków czasopisma Lancet zła jakość powietrza była przyczyną nawet 9 milionów przedwczesnych śmierci w 2015 roku. Jest około więcej niż wszystkie wojny, przestępczość razem wzięte. Około 90 proc. śmierci związanych ze złą jakością powietrza ma miejsce w średnio i słabo rozwiniętych krajach i dotyczy przede wszystkim dzieci.

Wyniki raportu wskazują, że łagodzenie polityki związanej z ochroną jakości powietrza może w krótkim czasie odbić się negatywnie na zdrowiu ludzi także w tych krajach, które mogą skutecznie walczyć z innymi niekorzystnymi czynnikami, np.  powodującymi otyłość.

[1]     https://edition.cnn.com/2018/06/29/health/air-pollution-diabetes-study/index.html

[2]     http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171113-1?inheritRedirect=true