18.10.2018

Raport Clean Air Challenge – technologie redukujące smog

Opublikowany raport InnoEnergy, największego w Europie, wspieranego przez EIT funduszu inwestującego w rozwiązania z obszaru energii, cleantech i mobilności, wskazuje, że Europejczycy mogą zaoszczędzić nawet 183 mld euro w ciągu następnych siedmiu lat poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii redukujących smog.

Raport “Clean Air Challenge”, opracowany przy współpracy z Deloitte, jest odpowiedzią na szacunki Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi smog może być przyczyną nawet 10% przedwczesnych zgonów na świecie, a w latach 2018-2025 będzie kosztować Unię Europejską aż 475 mld euro. rocznie, co stanowi 2,9 proc. średniego rocznego PKB.

Raport dogłębnie analizujący kwestię jakości powietrza na całym kontynencie został opublikowany podczas spotkania z udziałem czołowych polityków, przedstawicieli władz i biznesu w Brukseli. Przedstawione zostały konkretne, innowacyjne rozwiązania w zakresie transportu i ogrzewnictwa, mające na celu ochronę obywateli Europy przed zanieczyszczonym powietrzem i jego wpływem na zdrowie.

Smog jest jednym z najistotniejszych problemów zdrowia publicznego w tym stuleciu. Odpowiada za jedną na dziesięć przedwczesnych śmierci na świecie oraz za 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie w całej Europie – mówił podczas wydarzenia Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

Raport The Clean Air Challenge przedstawia praktyczne rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy zdrowia naszych obywateli, a także mogą przynieść korzyści całemu społeczeństwu. Musimy niezwłocznie rozpocząć ich wdrażanie w całej Europie – dodaje Jerzy Buzek.

To szokujące, że w dzisiejszych czasach smog nadal stanowi tak duże zagrożenie dla zdrowia naszych obywateli. Biorąc pod uwagę ogromne straty ekonomiczne i dostęp do najnowszych technologii, nie ma powodu dla którego ludzie nie powinni oddychać czystym powietrzem – mówi Diego Pavia, dyrektor generalny InnoEnergy.

W InnoEnergy mierzymy się bezpośrednio z problemami. Nie tylko prowadzimy badania w celu lepszego zrozumienia problemu i znalezienia praktycznych rozwiązań, ale także aktywnie poszukujemy możliwości inwestycji i wsparcia dla ambitnych przedsiębiorców z pasją i planem walki ze smogiem – kontynuuje Diego Pavia.

Nie możemy zapominać, że złej jakości powietrze wpływa na każdego w inny sposób. Przyczyny i skutki smogu różnią się w zależności od regionu. Na przykład, w Zachodniej Europie główną przyczyną smogu jest transport, podczas gdy na Wschodzie ogrzewanie – komentuje Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte.

Jak wykazano w raporcie, jedną z najbardziej dotkniętych grup społecznych są ludzie młodzi. Wraz ze wzrostem stężenia PM o 100 jednostek, oczekiwana średnia długość życia dzieci do lat 5 zmniejsza się o ponad 2 lata. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z InnoEnergy w poszukiwaniu rozwiązań dla tak poważnego problemu – podkreśla Irena Pichola.

Przykładem godnym naśladowania jest Projekt Polygen, w ramach którego opracowywana jest obecnie technologia wytwarzania syntetycznego gazu ziemnego, energii elektrycznej i ogrzewania z odpadów miejskich i biomasy. Wytwarzana w ten sposób energia będzie dostarczana do lokalnych domów i przedsiębiorstw tworzących gospodarkę funkcjonującą w obiegu zamkniętym.[1]

[1] http://www.innoenergy.com/smog-reduction-could-save-european-citizens-e183bn-by-2025-innoenergy-and-deloitte-find-2/