Autorzy

Anna Sokołowska-Ławniczak

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Rzeczniczka Patentowa, Partner

Rzeczniczka patentowa. W kancelarii kieruje zespołem prawa własności przemysłowej i zarządzania marką w ramach praktyki własności intelektualnej. Doradza w każdym aspekcie prawa własności przemysłowej: od opracowania strategii ochrony przedmiotów własności przemysłowej po czynności związane z utrzymaniem ochrony praw własności przemysłowej w procedurach polskiej, europejskiej oraz międzynarodowej. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych przed Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także sporów sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. Koordynuje projekty międzynarodowe z zakresu własności intelektualnej.

Doradza klientom również w sprawach na styku prawa własności przemysłowej i innych dziedzin, np. reklamy, marketingu czy PR-u. Opiniuje w zakresie dopuszczalności rejestracji oznaczeń i innych przedmiotów prawa własności przemysłowej, używania oznaczeń w obrocie oraz w kampaniach reklamowych. Doradza m.in. klientom z branży obuwniczej, spożywczej, farmaceutycznej, nowych technologii, badawczo-rozwojowej oraz z różnych gałęzi przemysłu lekkiego.

Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, AIPPI oraz INTA. Arbiter w sądzie ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Członek sądu dyscyplinarnego w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Prelegentka na konferencjach i szkoleniach polskich i międzynarodowych. Indywidualne rekomendacje w rankingach: IAM Patent 1000 2019 w kategorii „patent litigation” oraz Legal 500 Europe 2020 w kategorii „Intellectual Property”.

Doktor nauk prawnych – doktorat w zakresie prawa znaków towarowych obroniła w roku 2014 na Uniwersytecie Lotaryńskim (Université de Lorraine) we Francji. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, prawa telewizji, kina i multimediów na Uniwersytecie Jean Moulin – Lyon 3 we Francji oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Doradza klientom w języku polskim, francuskim i angielskim.