Autorzy

Rafał Bajczuk

FPPE

Senior Policy Analyst oraz przedstawiciel Transport & Environment w Polsce – największej europejskiej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną środowiska w transporcie i organizacji partnerskiej FPPE.

W latach 2012-2019 ekspert ds. polityki energetycznej i klimatycznej w zespole Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych studiów Funkcjonowania Rynku Energii na SGH. Odbył staże m.in. w biurze Niemieckiego Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (SWP) w Brukseli oraz Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie.

Autor publikacji z zakresu polityki energetycznej i klimatycznej. W Fundacji zajmuje się elektromobilnością, problematyką zanieczyszczenia powietrza i transportem w miastach.