11.05.2023

Biogaz szansą na niższe rachunki za energię i dochód

Gigantyczny wzrost cen za energię jaki obserwujemy od niemal roku sprawia, że coraz więcej firm i dużych gospodarstw rolnych jest zmuszonych do szukania alternatywnych i tańszych rozwiązań. Jednym z nich jest inwestycja w biogazownie, które dodatkowo mogą zapewnić niezależność energetyczną i stały dochód. Analitycy rynku wskazują, że do rozwój inwestycji biogazowych w Polsce potrzebne są likwidacja barier i większe wsparcie państwa.

Skokowy wzrost cen energii wynika z trzykrotnym wzrostem kosztów certyfikatów uprawniających do wyemitowania tony CO2 oraz unijnej polityki klimatycznej, czego następstwem było wprowadzenie w lipcu 2021 roku pakietu Fit for 55. Z analizy Banko PKO SA wynika, że realizacja tych planów będzie kosztowała polską gospodarkę do 2030 roku około 190 mld euro. Jest to ogromny koszt i wyzwanie nie tylko dla państwa ale także indywidualnych firm i dużych gospodarstw rolnych. I tu z pomocą mogą przyjść biogazownie.

Potrzebne wsparcie

W Polsce aktualnie działa około 300 biogazowni (uwzględniając instalacje odgazowania składowisk i oczyszczalnie ścieków), co stanowi jeden z najmniejszych rynków biogazowych w Europie. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (z 30 czerwca 2020 r.), moc zainstalowana biogazowni w Polsce osiągnęła poziom 245,148 MW. Koszt budowy jednej takiej instalacji o mocy 0,5 MW to około 10 mln zł.

 

Eksperci są zdania, że polski rynek biogazowy ma ogromny potencjał, ale od lat blokują go bariery formalno-prawne. Z raportu “Biogaz w Polsce – raport 2022”, przygotowanego m.in. przez ekspertów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Polskiego Funduszu Rozwoju czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wynika że ostatnie lata to spory zastój sektora (zniknięcie możliwość wejścia nowych instalacji w system tzw. błękitnych certyfikatów; brak narzędzi prawnych do uruchomienia rynku tzw. brązowych certyfikatów dla biometanowni).

Nadzieja na przyszłość

Według autorów wspomnianego raportu potrzebne jest też większe zaangażowanie państwa i samorządów. Nadzieję na to daje podpisanie pod koniec ubiegłego roku „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju biogazu” oraz niedawne posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu. Celem tego podmiotu jest szeroka współpraca branżowa m.in. na rzecz potrzeby budowy i eksploatacji biogazowni i biometanowni. Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej został wiceminister i Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska, który zapowiedział ambitne plany w tej materii.

Rekordowe zapotrzebowanie na energię

Aby polskie firmy i duże gospodarstwa rolne zachowały konkurencyjność cenową i względnie przewidywalny poziom kosztów stałych muszą zainwestować w tańszą energię. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw od tego może nawet zależeć przetrwanie na rynku. Tym bardziej, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na energię będzie bardzo mocno rosło, co wynika z dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki. Na początku lipca 2021 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne zanotowały rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w Polsce, które wyniosło 24 336 MW.

Potencjalni inwestorzy w biogaz, oprócz tańszej energii na potrzeby firmy, powinni też wziąć uwagę, że przy większych instancjach może to być także dodatkowe źródło stałego dochodu. Z różnych wyliczeń ekspertów rynku biogazowni wynika, że już nawet mała biogazownia o mocy 0,25 MW może w ciągu roku dać zysk około 900 tys. zł ze sprzedanej nadwyżki energii elektrycznej. Automatycznie oznacza to też częściową niezależność energetyczną firmy, a więc komfort prowadzenia działalności.

Dodatkowe ekokorzyści

 Warto także wskazać dodatkowe korzyści wynikające z budowy biogazowni. Przede wszystkim świetnie wpisują się one w model ekologicznego biznesu, w którym odpad jest wartościowym surowcem do produkcji energii i ciepła. A wszystko to w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Duże gospodarstwa rolne, ale także spożywcze, przetwórcze, mięsne czy mleczarskie zyskują też wygodny i szybki sposób na utylizację uciążliwych odpadów np. rolno-spożywczych, bioodpadów, pozostałości z przetwórstwa mięsnego czy wytłoków warzywno – owocowych. Nie bez znaczenia dla wielu firm będą również korzyści wizerunkowe, gdyż coraz więcej przedsiębiorców jest nastawionych na rozwiązania w pełni ekologiczne. Wraz z rosnącymi ekowymaganiami klientów w najbliższych latach ten trend z pewnością będzie rósł.

To wszystko sprawia, że inwestycje w biogazownie w najbliższym czasie wydają się atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców.