20.08.2019

Digitalizacja a transport w obliczu ekologicznych wyzwań i norm emisji CO2

Emisja CO2 – normy i cele Unii Europejskiej

W najbliższej perspektywie, jednym z największych wyzwań na rynku motoryzacyjnym będzie bez wątpienia regulacja dotycząca redukcji CO2. Przyjęte przez Unię Europejską nowe progi dotyczące tzw. dekarbonizacji, czyli ograniczenia emisji dwutlenku węgla budzą kontrowersje. Przemysł motoryzacyjny w Polsce skupiony jest wciąż na konwencjonalnych technologiach. Presja na producentach samochodów ciężarowych jest duża, bo cele dotyczące redukcji emisji CO2 są niezwykle ambitne. Emisje będą musiały być o 15% niższe w 2025 r. niż obecne i o 30% w 2030 r.

Za tą decyzją stoją dwie przesłanki, po pierwsze, transport drogowy jest jednym z głównych czynników przyczyniającym się do globalnego ocieplenia; po drugie, postępy w tej dziedzinie są realizowane w pojazdach. Chociaż powyższe stwierdzenia nie są nieprawidłowe, to powinny zostać dopracowane.

Skala emisji, wyzwania i działania ku redukcji

Wszechobecny a często lekceważony transport drogowy jest zaangażowany we wszystkie gałęzie gospodarki. Większość towarów i produktów, dociera do nas drogą lądową. Tylko w Europie istnieje około 500 000 przedsiębiorców transportu drogowego o obrotach blisko 300 miliardów euro. Rozwój transportu drogowego niesie za sobą negatywne skutki, a w szczególności emisję zanieczyszczeń z silników spalinowych do atmosfery, gleby i wody. Ponadto Energy Saving Trust podaje, że udział procentowy samochodów w zanieczyszczeniu atmosfery stanowi ogółem 30%. Według raportu przedstawionego przez koncern Daimler, ciężarówki odpowiadają za 4% światowej emisji CO2, z czego 10%, czyli 0,4% emisji przypada na Europę. Powołując się na dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców za rok 2017, ciężarówki w Polsce stanowiły około 3,5 milionów szt., w stosunku do całości zarejestrowanych pojazdów, która wynosiła około 30 milionów szt. Aby zmniejszyć emisje i poprawić bilans ekologiczny, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) uruchomił w tym miesiącu „Licznik Elektromobilności”.

Elektromobilność jest obecnie jednym z kluczowych obszarów rozwoju branży motoryzacyjnej i wynika między innymi z odpowiedzialności producentów pojazdów za środowisko. Działania branży są też stymulowane przez legislację na poziomie krajowym i unijnym – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM. Postęp w technologii sprawił, że współczesne pojazdy są̨ znacznie bardziej ekologiczne. We Francji pojawiły się ciekawe inicjatywy, takie jak agencja TK’Blue, która oferuje nadawcom i przewoźnikom możliwość obliczenia wskaźników zanieczyszczenia, hałasu lub wypadków, w celu podkreślenia ich poziomu zaangażowania ekologicznego.

Maxime Legardez, dyrektor generalny firmy Everoad, która łączy obecnie ponad 800 firm transportowych, na terenie całej Europy oraz ponad 200 nadawców, minimalizując puste przebiegi mówi, że po stronie nadawców odczuwa rosnące pragnienie kupowania „zielonego transportu” lub przestrzegania standardów CSR. Maxime dodaje, że postęp ten jest jednak niewystarczający w obliczu ekologicznych wyzwań i perspektyw wzrostu. OECD szacuje, w ITF Transport Outlook 2017, że ilość ładunków drogowych potroi się do 2050 roku. Jeśli podążymy za trendem ostatnich 60 lat, gdzie efektywność energetyczna samochodów ciężarowych rosła o 1% rocznie, to wpływ CO2 podwoiłyby się do 2050 roku. Kalkulacje mogą być błędne, bo musielibyśmy założyć, że producenci ciężarówek będą przestrzegać nowych norm europejskich i że przewoźnicy masowo odnowią swoją flotę pojazdów. Innymi słowy, największym wyzwaniem przed jakim stoi teraz transport drogowy to problem ekologiczny. Pomimo niepokojącej sytuacji, raport OECD zwraca uwagę, że „optymalizacja tras, możliwość dzielenie się ciężarówkami i dostępność do magazynów między firmami zwiększyłoby współczynniki obciążenia i obniżyłoby ilość tak zwanych pustych przejazdów. Wydajność uzyskana w ten sposób mogłaby doprowadzić do redukcji emisji CO2 o jedną trzecią przez samochody ciężarowe. Maxime Legardez, Dyrektor Generalny firmy Everoad, mówi, że „pusty transport”, który reprezentuje aż 35% przejechanych kilometrów, jest nadzieją na optymalizację redukcji CO2 przez branżę transportową.

Niestety, niewielu przewoźników ma narzędzia do obliczania, planowania i współpracy z innymi przewoźnikami. Narzędzia i technologie są dla małych firm transportowych zazwyczaj zbyt drogie i skomplikowane w użyciu. W rezultacie, większość przejazdów nie może zostać zoptymalizowana i 1/3 ciężarówek jeździ pusta, co ma ogromny wpływ na środowisko. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat sektor przewozów drogowych pozostał w dużej mierze poza modernizacją reszty gospodarki. Europejski rynek transportu drogowego jest bardzo rozdrobniony – aż 90 procent firm transportowych posiada w swojej flocie mniej niż 10 samochodów ciężarowych, lub zatrudnia mniej niż dziesięciu pracowników. Ze względu na brak narzędzi małe firmy, często rodzinne, wciąż zarządzają swoją działalnością w bardzo rzemieślniczy sposób.

Digitalizacja jako rozwiązanie z potencjałem

Rozwiązaniem wydaje się być platforma cyfrowa, która może pozwolić zgromadzić licznych graczy, aby w prosty, szybki i niedrogi sposób udostępnić informacje o wolnych pojazdach w czasie rzeczywistym. Platforma cyfrowa pozwala zgromadzić wiele danych i informacji dotyczących transportu drogowego i pomóc w problemie niedoboru pracowników oraz zredukować puste kilometry, a powyższe są kluczem do optymalizacji ładunków. Nawet najmniejsi przewoźnicy mogą uzyskać dostęp do zaawansowanych technologii czy narzędzi śledzenia pojazdów Track&Trace, poprawiając w ten sposób zarówno wydajność środowiskową, jakość i cenę usług oferowanych klientom, co w oczywisty sposób wpływa na konkurencyjność. Platforma cyfrowa, taka jak Everoad może już dziś pomóc w redukcji CO2, dzięki temu, że opiera się na zaawansowanych algorytmach. Unia Europejska na pewno musi wypracować kompromis pomiędzy priorytetami ekologicznymi, gospodarczymi i społecznymi. Transport drogowy jest niezwykle ważny, bez niego e-commerce i firmy takie jak np. Rossmann, Biedronka, Empik lub Zalando oraz praktycznie wszelkie gałęzie przemysłu nie mogą funkcjonować. Przyszłość należy do Sharing Economy i platforma Everoad oferuje adekwatne rozwiązania dla firm transportowych, producentów i sieci handlowych.

Everoad jest innowacyjnym startupem, który łączy w bezpośredni sposób przewoźnika z nadawcą, co ułatwia cały proces transportu zmniejszając koszty, które ponosi klient przy jednoczesnej minimalizacji pustych przebiegów dla przewoźnika. Everoad pomaga także zachować płynność finansową swoim przewoźnikom, oferując im program płatności w 72h. Sieć Everoad obejmuje obecnie ponad 4500 firm transportowych, które dysponują łącznie liczbą 300 000 ciężarówek na terenie całej Europy, co tworzy jedną z największych sieci transportowych w Europie.

Autor artykułu: Katharina Arnold Rokita, CEO Kaliber Services

http://elektromobilnosc.com/digitalizacja-a-transport-w-obliczu-ekologicznych-wyzwan-i-norm-emisji-co2/