04.04.2019

Jak długo działają panele słoneczne?

Mimo znacznego postępu jaki zaszedł w technologiach urządzeń solarnych w ostatnich latach, jednym z głównych zmartwień wielu potencjalnych klientów jest trwałość paneli słonecznych. I tu możemy zostać bardzo zaskoczeni przez długość funkcjonowania tych urządzeń.

Poniższy artykuł szczegółowo odpowiada na pytanie o trwałość paneli, omawiając czynniki wpływające na średni okres użytkowania paneli. Zrozumienie tych kwestii pozwoli nam podjąć świadomą decyzję odnośnie poszczególnych rodzajów produktów oraz wybrać najbardziej korzystny model dla firmy lub domu.

Trwałość paneli słonecznych

Wszyscy ci, którzy potrzebują krótkiego przypomnienia zasady działania paneli słonecznych bądź potencjału jaki ze sobą niosą, mogą obejrzeć poniższy film wideo. Bez względu na poziom posiadanej w tym temacie wiedzy, należy pamiętać, że na czas funkcjonowania paneli słonecznych wpływ ma bardzo wiele czynników.

Podobnie jak inne urządzenia, panele słoneczne tracą swoje pierwotne właściwości i zużywają się wraz z upływem czasu. Dlatego też gdy stawiamy pytanie „Jak często należy wymieniać panele?” musimy uwzględnić niektóre z następujących czynników:

Wilgotne ciepło – wilgoć to naturalny czynnik otoczenia, a gdy dochodzi do niego wysoka temperatura wewnątrz obudowy, powoduje pogarszanie parametrów poszczególnych komponentów. Ogniwa mogą ulegać korozji, a powłoka – delaminacji.

Marznąca wilgoć – wewnątrz urządzeń gromadzi się wilgoć, szczególnie w niektórych porach roku. Jeśli zamarznie, może naruszyć uszczelnienia, zwłaszcza w skrzynce przyłączeniowej.

Zmiany temperatur – wiele instalacji zewnętrznych jest narażonych na ekstremalne zmiany temperatur w ciągu roku. Wahania od wysokich do niskich temperatur mogą uszkodzić punkty lutowania lub same ogniwa.

Promieniowanie UV – w paśmie pomiędzy światłem widocznym a promieniowaniem X Słońce emituje światło ultrafioletowe. Jest ono przyczyną uszkodzeń spodnich warstw instalacji, a także blaknięcia materiałów przeźroczystych.

Degradacja w czasie spowodowana jednym lub kilkoma wyżej opisanymi czynnikami może być zróżnicowana, w zależności od miejsca umieszczenia instalacji, sposobu jej serwisowania oraz zastosowanych środków ochrony. Laboratorium NREL (National Renewable Energy Laboratory) wskazuje, że czynniki te są nieuniknione w przypadku instalacji montowanych na zewnątrz i dlatego też trudno jest jednoznacznie określić okres żywotności paneli słonecznych. Warto zaznaczyć, że panele SunPower posiadają 25-letnią gwarancję, a więc jeśli coś złego stanie się w tym czasie, klient nie musi się o nic martwić. Ponadto, koszt paneli już dawno się wtedy zwróci.

Czy są inne przyczyny awarii paneli?

Uszkodzenie i zużycie może być powodowane innymi czynnikami naturalnymi, w tym uszkodzeniami przez ekstremalne warunki pogodowe, jak duży grad, wiatr czy nawet gałęzie pobliskich drzew.

Tańsze produkty mogą zawierać mniejsze ilości aluminium w obudowie, przez co będą mniej odporne, a więc i bardziej podatne na zużycie. Produkty z niższej półki cenowej mogą być produkowane bez użycia najnowszych materiałów oferujących trwałość niedostępną dla produktów sprzedawanych jeszcze dziesięć lat temu. Co więcej, brak dbałości o sprzęt również skraca czas funkcjonowania paneli słonecznych z najwyższą wydajnością. Panele słoneczne nie wymagają częstej obsługi, jednak należy zadbać o ich czystość.

Jak mierzy się zużycie?

Stopień zużycia produktu mierzy się parametrami zużycia paneli słonecznych. To skala oparta na wynikach badania laboratorium NREL z 2012r. bazująca na tempie zużywania panelu mierzonego wartością 0,8 procenta rocznie. Na przykład, roczny panel generuje 99,2% mocy pierwotnie dostępnej, natomiast panel 25-letni pracować będzie z wydajnością 82,5% nowego panelu.

Różni producenci oraz różne linie produktowe oferują różne gwarancje wydajności, jednak zwykle gwarancja udzielana jest na zachowanie 90% wydajności po okresie lat 10 oraz 80% wydajności po 25 latach. Najlepsze jakościowo produkty, zbudowane przy użyciu najnowszych materiałów, mogą oferować jeszcze lepsze warunki gwarancji.

Należy pamiętać, że w przypadku instalacji sprzętu SunPower, oferujemy gwarancję obejmującą również usługę montażu. Zalecamy, aby montaż paneli słonecznych dokonywany był przez profesjonalnych instalatorów, co zapobiega problemom, które mogą spowodować unieważnienie gwarancji produktu lub zmniejszenie jego wydajności z powodu błędów montażowych.

Panele należy również regularnie sprawdzać i serwisować. Regularne przeglądy instalacji należy zlecać firmie, która dokonała jej montażu. Jej pracownicy mogą wykryć problemy takie jak obluzowane elementy mocujące czy też uszkodzenia przewodów przez zwierzęta lub pogodę. Takie okresowe przeglądy, przeprowadzane raz na rok lub dwa lata, mogą pomóc wykryć drobne problemy zanim zmienią się one w poważną awarię.

Ochrona przed uszkodzeniem

Pomocne może okazać się też zainstalowanie odpowiednich barier ochronnych zapobiegających uszkodzeniom przewodów przez zwierzęta. Celowe jest również przycinanie gałęzi pobliskich drzew lub usunięcie innych obiektów mogących zarysować powierzchnię paneli. Ponadto, przy czyszczeniu lub odśnieżaniu paneli należy być bardzo ostrożnym i stosować odpowiedni sprzęt (lub zlecić te czynności profesjonalistom), dzięki czemu zapobiegniemy przypadkowemu uszkodzeniu części instalacji.

Podsumowanie rozważań trwałości paneli

Jak widać, okres po którym konieczna jest wymiana paneli zależy od wielu czynników. W przypadku zakupu paneli SunPower by The Solar Quote, klienci otrzymują 25-letnią gwarancję na panele, usługę montażu oraz osprzęt.

Pamiętajmy, że zużycie jest nieuniknione, ale możemy chronić sprzęt tak, aby pracował z najwyższą wydajnością przez dziesiątki lat[1].

 

[1] https://www.sunpowerbythesolarquote.com/blog/how-long-do-solar-panels-last