16.09.2020

Jedna trzecia do ’30” – Air Products ogłasza nowy cel redukcji emisji CO2

Air Products (NYSE: APD), wiodący producent gazów technicznych na świecie, ogłosił nowy cel w zakresie zrównoważonego rozwoju pod nazwą „Jedna trzecia do ’30”. W ten sposób firma chce zredukować emisję dwutlenku węgla o jedną trzecią do roku 2030 w stosunku do poziomu z roku 2015. To kolejne ambitne wyzwanie, jakie Air Products stawia w związku z konsekwentną realizacją celów w zakresie zrównoważonego rozwoju za rok 2020. Cel redukcji emisji CO2 „Jedna trzecia do ’30” jest w pełni zgodny z pozostałymi dążeniami Air Products w obszarze zrównoważonego rozwoju.

 

Dostawy gazów i innych rozwiązań branżowych klientom firmy Air Products w roku 2019 pozwoliły zapobiec emisji CO2 o objętości 69 milionów ton. Firma ponadto zrealizowała, a w niektórych przypadkach przekroczyła ustanowione cele dla roku 2020 względem poziomów z roku 2015.

 

– Przez ostatnie 80 lat zrównoważony rozwój był i pozostaje podstawą działalności Air Products. Oferowane przez nas gazy przemysłowe, technologie i rozwiązania pozwalają klientom na całym świecie zmniejszać zużycie energii, obniżać poziom emisji i podnosić wydajność pracy – powiedział Seifi Ghasemi, prezes i dyrektor generalny firmy Air Products na świat. – Nasza firma odgrywa istotną rolę w procesie rozwiązywania ważnych problemów energetycznych i środowiskowych, podejmując wyzwania w obszarze zgazowania, wychwytywania dwutlenku węgla i zastosowania wodoru w transporcie. Jednym z naszych kluczowych projektów jest NEOM – największy na świecie projekt wytwarzania zielonego wodoru, który dokona prawdziwego przełomu w tej dziedzinie – dodał Seifi Ghasemi.

 

Cel redukcji emisji CO2 pod nazwą „Jedna trzecia do ’30” jest w pełni zgodny z dążeniami Air Products w obszarze zrównoważonego rozwoju. W ramach tych działań pracownicy firmy na całym świecie angażują się we wspólne przedsięwzięcia, których celem jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze najważniejszych wyzwań energetycznych i środowiskowych. Osoby zatrudnione w Air Products bardzo poważnie traktują swoje zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz wspierają w tym obszarze swoich klientów. Firma jest aktualnie na etapie opracowywania kolejnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

– Nasz nowy ambitny cel jest w pełni zgodny ze strategią biznesową Air Products. Kluczowymi czynnikami przybliżającymi nas do jego osiągnięcia są projekty wychwytywania dwutlenku węgla, projekty niskoemisyjne i bezemisyjne, dążenie do doskonałości operacyjnej, a także wykorzystanie energii odnawialnej na większą skalę – powiedział Seifi Ghasemi. – Jestem przekonany, że dzięki naszej technologii i naszym produktom, a przede wszystkim dzięki prawdziwie zaangażowanemu zespołowi pracowników będziemy w stanie kontynuować nasze działania w tym obszarze, stale wyznaczając, realizując i przekraczając kolejne ambitne cele – dodał Seifi Ghasemi.

 

– Podejmując współpracę z klientami w zakresie dostarczania czystszych rozwiązań energetycznych, Air Products zbudowała na terenie Europy solidne podstawy do działań w obszarze zrównoważonego rozwoju – powiedział Ivo Bols, prezes firmy Air Products na teren Europy i Afryki. – W regionie, w którym obowiązują jedne z najwyższych na świecie standardów środowiskowych i ambitne uregulowania prawne chcemy stale odgrywać aktywną rolę w tworzeniu konkurencyjnej i zrównoważonej środowiskowo Europy – dodał Ivo Bols.

 

W Polsce Air Products inwestuje w nowoczesny zakład we Włocławku do produkcji suchego lodu, zmniejszający w istotny sposób ślad węglowy, pracuje nad wprowadzeniem technologii wodorowych i kontynuuje prace nad optymalizacją procesów i łańcucha dostaw. Lokalny oddział Air Products jest ponadto uczestnikiem projektów zmniejszających energochłonność własnych instalacji i zakładów, zużycia wody i pary przemysłowej. Firma regularnie angażuje się w lokalne inicjatywy o charakterze naukowym i kulturowym, wspiera działania charytatywne oraz troszczy się o dobro pracowników i lokalnych społeczności.

 

Air Products chętnie podejmuje współpracę z innymi firmami, które podzielają cele środowiskowe, w tym np. sektor spożywczy, medyczny, czy elektromobilności. Wykorzystując posiadane kompetencje i doświadczenie, Air Products wspiera działalność partnerów biznesowych poprzez innowacyjne rozwiązania technologiczne ograniczające emisję. Wśród tych rozwiązań jest np. system telemetrii dla klientów posiadających zbiorniki, pomagający optymalnie prognozować dostawy gazu, co powoduje zmniejszenie częstotliwości dostaw o około jedną trzecią i w ten sposób ogranicza konieczność dodatkowych transportów oraz redukuje ślad węglowy. Podobne oszczędności generuje usługa Gastrak, która pozwala na zmniejszenie zużycia gazu i wygenerowanie znacznych oszczędności dla klientów w konsumpcji gazów osłonowych w procesie spawania – nawet do 65%.

 

Więcej informacji na temat osiągnięć i dążeń firmy Air Products w zakresie zrównoważonego rozwoju znajduje się na stronie internetowej poświęconej tym zagadnieniom lub w najnowszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

 

 

Źródło: Notatka prasowa