04.06.2018

Mongolia – portret energetyczny

ułan bator miasto

Ojczyzna Dżyngis Chana, oprócz wielu problemów ekonomicznych, charakterystycznych dla gospodarek postkomunistycznych, zmaga się obecnie także ze smogiem.

Mongolia jest krajem znacznie większym niż Polska (1,566 mln km kwadratowych w porównaniu do 312,679 km kwadratowych w przypadku Polski) oraz znacznie mniej ludnym (3 miliony mieszkańców, podczas gdy w Polsce żyje około 37 mln ludzi).

Miks energetyczny – węgiel na topieI)https://eneken.ieej.or.jp/data/7391.pdf

Według danych mongolskiego Ministerstwa Energii głównym źródłem energii elektrycznej w kraju są opalane węglem elektrociepłownie, dostarczające 89 procent prądu. Inne źródła to między innymi elektrownie wodne (2 proc.), zasilane olejem napędowym (4 proc.) oraz wiatr i słońce (5 proc.).

Dominująca rola kogeneracji widoczna jest również przy wytwarzaniu ciepła, którego 77,62 proc. pochodzi właśnie z elektrociepłowni. Kolejne 13,63 proc. powstaje w ciepłowniach, a 8,75 proc. energii cieplnej wytwarzane jest w przydomowych kotłowniach.

Wyzwania

Wśród najważniejszych wyzwań z jakimi mierzy się w tej chwili Mongolia wymienić można:

  • Rosnący import energii wynikający z niedoboru mocy produkcyjnych.
  • Brak inwestycji, którego przyczyną jest brak funduszy państwowych oraz niska aktywność inwestorów zagranicznych.
  • Spadająca efektywność istniejących instalacji energetycznych, związana przede wszystkim z wiekiem tych instalacji oraz ograniczonymi środkami na inwestycje.
  • Rosnące zanieczyszczenie środowiska wynikające z przestarzałych technologii oraz wyzwań demograficznych.

Plany na przyszłość

Aby odpowiedzieć na te wyzwania, rząd Mongolii inwestuje zarówno w energetykę odnawialną, jak i rozbudowę elektrowni węglowych. Według planów do 2023 roku powstać ma między innymi elektrownia w Tavan Tolgoi, elektrociepłownia w Baganuur, kolejna elektrociepłownia w Ułan Bator oraz kilka regionalnych elektrowni.

Równocześnie do 2030 roku udział źródeł odnawialnych ma wzrosnąć do 30 procent, z czego jedna trzecia ma być uzyskiwane z wodyII)https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2017/06/Mongolia-energy-sector-web.pdf. Mongolia posiada duży potencjał energetyki słonecznej – ilość energii, która może zostać uzyskana w ten sposób oceniana jest na 2,2 mln terawatów rocznie.

W przypadku energii wodnej potencjał wynosi 6,2 GW, szczególnie w północnych rejonach kraju. Równocześnie Mongolia jako kraj stepowy ma duże możliwości produkowania prądu z wiatru, co przekłada się na 2,5 tys. terawatogodzin rocznie.

Smogowa wędrówka ludów

Jednym z kluczowych elementów portretu energetycznego Mongolii jest smog zasnuwający Ułan Bator ze względu na gwałtownie zwiększającą się migrację do miasta. W ciągu ostatnich 30 lat nawet 600 tysięcy pasterzy i nomadów przeprowadziło się do stolicy i największego ośrodka miejskiego, co w praktyce oznaczało podwojenie ilości mieszkańców bez adekwatnych inwestycji w infrastrukturę.

Obecnie normy smogowe WHO są w Mongolii przekroczone siedmiokrotnie. Wynika to przede wszystkim z niskiej jakości paliw spalanych w piecach ogrzewających osiedla napływowych mieszkańców – spalany jest między innymi węgiel brunatny, opony czy stare meble.

   [ + ]

I.https://eneken.ieej.or.jp/data/7391.pdf
II.https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2017/06/Mongolia-energy-sector-web.pdf