13.08.2021

Pakiet „Fit for 55” szansą na skuteczną dekarbonizację przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to kolejny wielki krok na drodze do osiągnięcia przez europejskie państwa neutralności węglowej, która jest głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu. Przygotowany przez Unię Europejską pakiet legislacyjny „Fit for 55” otwiera nowe możliwości dla polskiej gospodarki i jest ogromną szansą na „zielony” skok technologiczny dla tysięcy przedsiębiorstw, ale wiąże się również z wieloma wyzwaniami.

 

Dekarbonizacja w skali całego świata nie może zostać osiągnięta bez uwzględnienia wpływu dekarbonizacji przemysłowej. Już w 2014 roku przemysł odpowiadał za prawie 28 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Z odpowiednim wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia firm, które zajmują się dekarbonizacją, modernizacja przemysłu w celu obniżenia emisji CO2 może zostać przeprowadzona możliwie szybko i skutecznie.

 

Rozwiązania dekarbonizacyjne

Aby dekarbonizacja przemysłu stała się faktem, branże muszą podjąć wyzwanie transformacji i skorzystać z dobrodziejstw digitalizacji, np. implementując rozwiązania oparte na danych z Internetu rzeczy czy sztucznej inteligencji. Kluczowa jest tutaj stała współpraca i skoordynowanie wysiłków wielu różnych podmiotów. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w przemyśle, digitalizacji i uproszczeniu systemów dystrybucji energii elektrycznej, możliwe jest ograniczenie śladu węglowego nawet o 20 proc. przy podobnej wielkości oszczędności energii i kosztów utrzymania

 

„Dekarbonizacja łańcucha dostaw jest kluczowa dla osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych. Stanowi zarazem doskonały przykład skoordynowanych wysiłków przedsiębiorstw. Jako Schneider Electric aktywnie uczestniczymy w tym procesie, oferując rozwiązania z zakresu automatyzacji i cyfrowej dekarbonizacji. Uruchomiliśmy globalną usługę niwelowania śladu węglowego w łańcuchu dostaw. Jej celem jest pomoc organizacjom w rozwiązaniu problemu i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla na każdym etapie działalności” – wyjaśnia Ireneusz Martyniuk, Wiceprezes Pionu Przemysłu na klaster Europy Środkowo-Wschodniej w Schneider Electric.

 

Jak dodaje ekspert – „Schneider Electric na całym świecie angażuje się w wiele inicjatyw na rzecz dekarbonizacji. Przykładowo w ramach projektu Zero Carbon współpracujemy z blisko tysiącem naszych dostawców, aby do 2030 roku ograniczyć emisję dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw o połowę. Jeśli chodzi o zasoby własne, planujemy w tym czasie przejście w 100 procentach na odnawialne źródła energii”.

 

Transformacja sektorów przemysłu i energetyki poprzez rozwiązania dekarbonizacyjne

Europejska Agencja Ochrony Środowiska nie pozostawia złudzeń. Energetyka, przemysł i transport to trzy strategiczne branże pod kątem stopniowego ograniczania emisji CO2. Chcąc osiągnąć efektywną transformację w tych sektorach, konieczne wydaje się podjęcie skoordynowanych wysiłków w ramach całej gospodarki.

 

Unijna strategia Zielonego Ładu zakłada rozszerzenie zestawu instrumentów na rzecz zrównoważonego finansowania transformacji energetycznej. Z tych środków będą mogły korzystać także małe i średnie przedsiębiorstwa. Od efektywnego spożytkowania funduszy zależeć będzie to, czy polska gospodarka dokona wielkiego skoku w zakresie innowacyjności i ekologii. Skoku, z którego zyski czerpać będą przyszłe pokolenia.