26.04.2021

Zero emisyjne ciężarówki potrzebują infrastruktury

Producenci ciężarówek i ekolodzy połączyli siły, aby zaapelować o rozmieszczenie 11 000 punktów ładowania dla ciężarówek elektrycznych w całej Unii Europejskiej do 2025 roku, i 42 000 do 2030 roku. Zdaniem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) oraz organizacji pozarządowej Transport and Environment (T&E) te cele są ambitne, ale niezbędne do osiągniecia, biorąc pod uwagę, że obecnie prawie nie ma publicznie dostępnych stacji ładowania przeznaczonych dla ciężarówek. Oprócz tego apel dotyczy budowy 300 stacji tankowania wodoru dla pojazdów ciężarowych nie później niż w 2025 roku i 1000 – najpóźniej w 2030 roku.

 

„Dla Polski elektryfikacja sektora transportu ciężkiego jest bardzo ważna, ze względu na to, że Polscy przewoźnicy drogowi dominują międzynarodowe przewozy towarowe w Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu za 2018 rok[1] polskie firmy były liderem w międzynarodowym transporcie drogowym w UE z przewozami na poziomie 125 mld tonokoliemtrów – prawie dwa razy więcej przewoźnicy z Hiszpanii i ponad trzy razy więcej niż przewoźnicy z Niemiec.” – podkreśla Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

 

Wspólny wniosek branży motoryzacyjnej i trzeciego sektora pojawia się przed spodziewanym w tym roku przeglądem europejskiej dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFID).
W swoim liście obie organizacje wzywają Komisję do dostosowania dyrektywy AFID do potrzeb bezemisyjnych ciężarówek i autobusów, włącznie z wyznaczeniem wiążących celów dla infrastruktury we wszystkich państwach członkowskich UE, aby zapewnić płynny ruch transgraniczny. Wprowadzenie zachęt dla przewoźników do szybkiego przejścia na pojazdy zeroemisyjne jest kluczowe i potrzebne jak najszybciej.

 

Ciężarówki napędzane energią elektryczną i wodorem wymagają oddzielnej od innych samochodów infrastruktury do ładowania i uzupełniania paliwa ze względu na duże zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną, a także ze względu na potrzebę większych miejsc postojowych i wiążącą się z tym infrastrukturę dojazdową. Cel dotyczący infrastruktury ładowania samochodów ciężarowych obejmuje zarówno ładowarki  dostępne publiczne, jak i docelowe – lub półpubliczne – ładowanie (np. ładowanie w węzłach logistycznych, centrach dystrybucji itp.), ale nie obejmuje ładowania publicznego w nocy. Ciężarówki elektryczne, które pokonują duże odległości, nie zawsze wracają do zajezdni na noc. Znowelizowana dyrektywa AFID powinien wyznaczyć cele w zakresie rozmieszczenia publicznie dostępnych ładowarek o niższej mocy (100 kW) do wykorzystywania w nocy na parkingach dla ciężarówek wzdłuż autostrad w liczbie co najmniej 40 000 do 2030 roku. Komisja Europejska musi uwzględnić te szczególne potrzeby w przeglądzie AFID, zapewniając możliwość ładowania i uzupełniania paliwa w zajezdniach ciężarówek, na węzłach logistycznych (podczas załadunku i rozładunku), w miejscach publicznych na obszarach miejskich i wzdłuż głównych korytarzy drogowych.

 

„Nasza branża jest w pełni zaangażowana w realizację Zielonego Ładu, a tym samym w rozwój neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla transportu drogowego najpóźniej do 2050 roku. W tym celu inwestujemy w rozwój samochodów ciężarowych, które są neutralne pod względem emisji CO2. Jednak nasi klienci nie będą inwestować w te pojazdy, dopóki nie będą mogli ich łatwo ładować i tankować, podczas dostarczania towarów z jednego kraju do drugiego. Zbliżający się przegląd AFID to doskonała okazja, aby zapewnić, że rozwój infrastruktury i popularyzacja pojazdów bez emisyjnych idą w parze.” – powiedział Martin Daum, prezes zarządu ds. pojazdów użytkowych w ACEA i dyrektor generalny Daimler Truck AG.

 

„Przyszłość jest elektryczna, nawet dla ciężarówek. Następuje przejście na zeroemisyjne ciężarówki i nadszedł czas, aby Komisja Europejska się obudziła. W ciągu najbliższych czterech lat musimy zbudować 10 000 punktów ładowania dla ciężarówek, w zajezdniach, węzłach logistycznych i wzdłuż wszystkich głównych autostrad w Europie.” – powiedział William Todts, dyrektor wykonawczy Transport & Environment.

 

Rozwój infrastruktury powinien iść w parze z ambitnymi celami producentów samochodów ciężarowych. Grupa Volvo ogłosiła plany sprzedaży elektrycznych wersji swoich ciężarówek. Pierwsze modele, których zasięg może wynosić do 300 kilometrów, pojawią się w Europie w sprzedaży w 2021 roku. Masowa produkcja ruszy w 2022 roku. Jak powiedział Roger Alm, prezes Volvo Trucks „Jesteśmy zdeterminowani, aby nadal kierować naszą branżę ku zrównoważonej przyszłości”. Firma planuje do końca tej dekady, aby 35 proc. sprzedawanych przez siebie ciężarówek było pojazdami bezemisyjnymi. Do 2040 roku planowane jest całkowite wygaszenie produkcji ciężarówek z silnikiem spalinowym. Również Daimler zaprezentował strategię rozwoju swoich zeroemisyjnych ciężarówek i ciągników siodłowych. Aktualnie firma skupia się na rozwiązaniach bateryjnych, a ogniwa paliwowe i wodór zapowiada dopiero na rok 2023. Do masowej produkcji ma dojść w drugiej połowie dekady.

 

Polscy decydenci powinni zwrócić uwagę na to, że ciężarówki elektryczne, nie wodorowe są dostrzegane przez branżę jako bardziej obiecująca technologia. Wyrazem tego jest chociażby liczba postulowanych punktów do ładowania ciężarówek – do 2025 roku według branży miałoby powstać 300 punktów do tankowania wodoru i 11 tys. punktów ładowania.” – komentuje dla Trendów w Energetyce Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

 

Wspólne pismo ACEA i T&E do Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych można znaleźć tutaj:
https://www.transportenvironment.org/publications/making-eu-fuel-infrastructure-law-fit-trucks

 

O T&E

Transport & Environment (T&E) to wiodąca europejska organizacja pozarządowa prowadząca kampanię na rzecz czystszego transportu. Jego prace są wspierane przez 63 organizacje w 24 krajach Europy, reprezentujące łącznie ponad 3,5 miliona ludzi.

 

O ACEA

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) reprezentuje 15 największych europejskich producentów samochodów, furgonetek, ciężarówek i autobusów: BMW Group, CNH Industrial, DAF Trucks, Daimler, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Jaguar Land Rover, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars i Volvo Group.

 

 

[1]https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Road_freight_transport_statistics#EU_road_freight_transport_continues_to_grow

 

Zdjęcie główne pochodzi ze strony Volvo Trucks