02.05.2019

Pływające panele słoneczne

W wielu krajach brakuje miejsca na instalację coraz popularniejszych dużych systemów fotowoltaicznych. Małe i średnie systemy paneli fotowoltaicznych coraz częściej trafiają na dachy budynków mieszkalnych i przemysłowych. Ale żeby energia elektryczna ze Słońca zaczęła odgrywać zauważalną rolę w miksie energetycznym, niezbędne są elektrownie o mocy dziesiątek i setek megawatów.

Instalacje takie zajmują jednak znaczną powierzchnię, a w wielu przypadkach przeznaczanie pod nie np. pól uprawnych może budzić co najmniej kontrowersje, jeżeli nie społeczne protesty. W poszukiwaniu alternatywnego, ale i ekologicznego rozwiązania wybór padł na wodę.

Istnieje możliwość dodatkowego wykorzystania szeregu różnych terenów, związanych z wodą. Tereny zalewowe, poldery, zbiorniki irygacyjne czy zaporowe – możliwości lokowania pływających elektrowni fotowoltaicznych są niemal nieskończone! Przykładowo, w indyjskim stanie Karnataka jest 36 tys. zbiorników, gromadzących wodę do nawadniania, podczas gdy brakuje elektryczności.

Od 2011 r. francuska firma Ciel & Terre rozwija wielkoskalowe pływające rozwiązania solarne. System Hydrelio PV pozwala na zainstalowanie standardowych paneli fotowoltaicznych na dużych zbiorników wodnych, takich jak jeziora czy zbiorniki retencyjne. To prosta i niedroga alternatywa dla systemów montowanych na ziemi.

W tym rozwiązaniu główny pływak z tworzywa sztucznego pozwala na instalację pod optymalnym kątem typowego modułu fotowoltaicznego. Pływaki pomocnicze pozwalają na łączenie głównych pływaków w większe struktury i zapewnia dostęp do paneli.

Źródło: http://www.alternative-energy-news.info/floating-solar-panels/

 

Według Ciel & Terre, system jest skalowalny, łatwy w instalacji i demontażu, nie wymaga narzędzi ani ciężkiego sprzętu. Jest również przyjazny dla środowiska, w pełni nadaje się do recyklingu, ma niewielki wpływ na środowisko i co najważniejsze jest opłacalny. W lutym 2011 roku przeprowadzono pierwszy test urządzenia na południu Francji. Dziś na pływakach francuskiej firmy unoszą się elektrownie słoneczne o mocy ponad 80 MW w ponad 20 krajach.[1]

[1] http://www.alternative-energy-news.info/floating-solar-panels/