27.12.2018

Trendy energetyczne 2019

Przemysł energetyczny nieustannie się zmienia. Coraz więcej konsumentów i rządów priorytetowo traktuje czystą energię, rośnie także potrzeba innowacyjności. Od „wirtualnych rurociągów” dla płynnego gazu ziemnego po sztuczną inteligencję w elektrowniach.

Balans w energetyce

Podczas gdy źródła odnawialne energii rozwijają się szybko, prawdopodobnie potrzeba będzie dziesięcioleci, aby przestawić światowe systemy energetyczne na model z przewagą energii odnawialnej nad konwencjonalnym źródłami. Aby zrównoważyć priorytety bezpieczeństwa energetycznego i niższej emisji, przemysł energetyczny musi inwestować więcej w innowacje technologiczne. Priorytetem staje się walka o większą efektywność, zwiększanie niezawodność i pewności dostaw.

Branża energetyczna musi ewoluować, jeśli ma sprostać jednoczesnym  wyzwaniom związanym z rosnącym zapotrzebowaniem na energię i zmniejszeniem emisji.

Dostęp do energii

Bez stałego dostępu do energii elektrycznej pozostaje 1,2 miliarda ludzi na całym świecie. Aby jej dostarczyć, cały sektor musi ulec zmianie. Potrzebne są nowe rozwiązania techniczne, jak rozbudowa niezależnych mikrosieci, są liczne wyzwania natury politycznej i finansowej.

Elektryfikacja transportu

Jesteśmy na początku globalnej zmiany w myśleniu o środkach transportu, na progu masowej elektryfikacji transportu drogowego. Będzie to miało przełożenie na popyt na tradycyjne paliwa, produkcję energii elektrycznej i jej rynki. Potrzebne będą owe modele rynkowe i biznesowe oraz znaczące zmiany w podejściu do projektowania i rozbudowy sieci dystrybucyjnych.

Decentralizacja

Decentralizacja to przejście z sieci jednokierunkowej do wielokierunkowych. W tradycyjnym modelu energia elektryczna płynie z wielkich, centralnie sterowanych źródeł do odbiorców. Decentralizacja produkcji wymaga wprowadzenia sieci wielokierunkowej, która jest w stanie przyjąć i zagospodarować energię z wielu rozproszonych źródeł, o różnej wielkości i różnych charakterystykach produkcji. Taka sieć jest np. znacznie mniej podatna na uszkodzenia i wielkie awarie. Aby skutecznie funkcjonowała potrzebne są nowe technologie, digitalizacja, zmienione modele rynkowe obejmujące lokalną generację, jak i nowy paradygmat regulacyjny dla sektora energetycznego[1].

Dekarbonizacja

W energetyce paliwa kopalne z węglem na czele teoretycznie pozostają najtańszym źródłem energii. Jednak paliwa kopalne, w tym i węgiel są na masową skalę subsydiowane. Te subsydia w skali całego świata idą w setki miliardów dolarów rocznie. Ich likwidacja a przynajmniej ograniczenie to wyzwanie natury politycznej. Jednak trend dekarbonizacji jest już odczuwalny, chociażby przez ograniczenie finansowania inwestycji. Miejsce węgla w pierwszej kolejności będzie zajmował gaz, którego zużycie wzrośnie według prognoz o 50% do 2040 r.[2]

Ciągłe innowacje i postęp technologiczny

Nowe osiągnięcia otwierają potencjał w całym sektorze energetycznym, tworząc możliwości dla tych, którzy mogą się przystosować i szybko skalować.

Ważne, by zauważyć, że innowacje niekoniecznie muszą pochodzić z nowej technologii; w wielu przypadkach to może być radykalnie nowe podejście do problemu, które skutkuje nieznanym do tej pory modelem biznesowym lub procedurą operacyjną.

 

https://www.industryweek.com/leadership/innovation-collaboration-are-energy-industrys-future

[1] https://www.greentechmedia.com/articles/read/four-trends-reshaping-the-power-sector#gs.=4AQ9cM

[2] https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-five-key-trends-are-impacting-the-energy-industry-which-will-drive-significant/$FILE/EY-five-key-trends-are-impacting-the-energy-industry-which-will-drive-significant.pdf