08.08.2019

Więcej energii w zielonej energii – prognozy Wiener dla rynku OZE

Po ostatnich chudych latach możliwe są lepsze czasy dla OZE w Polsce. Wiener TU S.A. VIG (dawne Gothaer), wiodący ubezpieczyciel zielonej energii w naszym kraju, od kilku miesięcy notuje większe zainteresowanie inwestorów energią z odnawialnych źródeł. Stopniowo ruszają zamrożone inwestycje w farmy wiatrowe, planowane są też nowe elektrownie fotowoltaiczne.

Trudne lata, lepsze perspektywy

Nieco ponad 3 tys. instalacji o łącznej mocy 8593 MW to bilans stanu polskiej energetyki odnawialnej na koniec 2018 r. – wynika z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

– W ostatnich latach inwestorzy niechętnie spoglądali w kierunku OZE. W ubiegłym roku wzrost mocy OZE w naszym kraju nie osiągnął nawet poziomu 1% – komentuje Tomasz Szejnoch, dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych z Wiener TU S.A. VIG. – Patrząc na spektakularne działania naszych zachodnich sąsiadów, którzy w 2018 r. ponad 40 proc. energii elektrycznej wyprodukowali z odnawialnych źródeł, przed nami wciąż jeszcze długa droga.

Wiener TU S.A. VIG (dawne Gothaer) od ponad 7 lat ubezpiecza zieloną energię. Jako pierwsza firma w Polsce wprowadził do swojej oferty specjalistyczny program ubezpieczeniowy dla elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Mimo spowolnienia inwestycji w zeszłym roku, w ostatnich miesiącach firma notuje wyraźny, kilkuprocentowy wzrost liczby zapytań o polisy dla OZE.

Energia słoneczna w natarciu

Szczególnie rozwija się fotowoltaika. Wiener TU S.A. VIG ubezpiecza obecnie kilkaset instalacji, zarówno prywatnych jak i należących do korporacji, w tym jedne z największych farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w Wielkopolsce, czy na Mazowszu. Z analiz Instytutu Energii Odnawialnej wynika, że obecnie w Polsce prowadzonych jest ponad 2 tys. inwestycji w to źródło zielonej energii. Najwięcej z nich toczy się w województwie wielkopolskim (w okresie lipiec-październik 2018 przybyło 130 projektów). Duży potencjał do rozwoju w tym zakresie mają również województwa kujawsko-pomorskie oraz lubelskie (po 50 nowych projektów). Najmniejsze zainteresowanie fotowoltaiką notowane jest na Opolszczyźnie i w Małopolsce. Rozwój tego źródła energii jest stymulowany przez coraz powszechniej dostępne dofinansowanie. Wsparcie na inwestycje w energię słoneczną można uzyskać m.in. z programu Prosument czy Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wiener TU S.A. VIG w swojej ofercie posiada ubezpieczenia dla branży energii odnawialnej stworzone z myślą zarówno o inwestorach korporacyjnych jak i konsumentach. Każda osoba prywatna, instalująca panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne na swojej nieruchomości, może je objąć polisą. Zabezpiecza ona przed skutkami szkód w instalacji spowodowanymi przez zdarzenia losowe (np. gradobicia, huragan, uderzenia pioruna czy akty wandalizmu), a także przed kradzieżą lub negatywnymi następstwami akcji ratowniczej. Ubezpieczenie instalacji energii odnawialnej można kupić on-line.

Korporacje inwestujące w farmy wiatrowe lub energię słoneczną również mogą skorzystać z szerokiej ochrony ubezpieczeniowej. Do każdej polisy tego typu Wiener TU S.A. VIG podchodzi indywidualnie, opracowując dopasowane warunki ubezpieczenia. Jedynym ograniczeniem wiekowym dla turbin wiatrowych jest wiek 18 lat od daty wyprodukowania. Polisą na warunkach specjalistycznych objąć można urządzenia, które mają do 10 lat, a starsze – w wieku do 18 lat – ubezpieczeniem od zdarzeń zewnętrznych „all risk” lub od ryzyk nazwanych. Do wyboru są 2 obszary: ochrona instalacji od szkód materialnych oraz ubezpieczenie utraty zysków związanych z przestojem w pracy uszkodzonego sprzętu.

Źródło: Notatka prasowa