05.10.2020

Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo energetyczne

Połączenie dbałości o zaspokojenie potrzeb rozwojowych i środowiskowych obecnych i przyszłych pokoleń jest jednym z ważniejszych postulatów przyjętych w 1992 roku w Rio de Janeiro na konferencji ONZ zwanej „Szczytem Ziemi”. Ta definicja zrównoważonego rozwoju, mająca już 28 lat, wniosła do polityki rozwoju gospodarczego wielu państw istotne zmiany.

Próba połączenia energetyki, ekonomii i ochrony środowiska przyrodniczego w kontekście zrównoważonego rozwoju przyczyniła się między innymi do interdyscyplinarnego podejścia badaczy w naukach stosowanych, wprowadzania technologii smart, poszukiwania możliwości poprawy efektywności energetycznej w dojrzałych technologiach energetycznych, dywersyfikacji źródeł pozyskiwania surowców o znaczeniu strategicznym, rozwoju energetyki OZE, większej dbałości o środowisko przyrodnicze. Nauki o polityce, ekonomii oraz socjologiczne również pojęły tematykę badawczą wpływu polityki zrównoważonego rozwoju na zmiany w gospodarce i społeczeństwie.

Skutki rozwoju gospodarczego w Polsce objawiają się także pojawieniem się nowych wyzwań, przed którymi musimy się zmierzyć. Niewątpliwie jest to obecna transformacja energetyki konwencjonalnej opartej na węglu i próba określenia optymalnego dla tego czasu przemian miksu energetycznego. Problem gospodarki odpadami na szczeblu powiatowym i gminnym, który potrzebuje zmian legislacyjnych i przyspieszenia inwestycji w technologie wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego na poziomie przedsiębiorstw oraz lokalnych społeczności oraz ochrona środowiska przyrodniczego i dbałości o klimat to jedne z głównych zagadnień V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej.

Tematyka konferencji daje uczestnikom możliwość udziału w aktywnej debacie na tematy szeroko pojętego bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zaproszeni eksperci związani z branżą paliwowo-energetyczną, kluczowi gracze na rynku paliw i energii oraz przedstawiciele rządu podczas dyskusji plenarnej poruszają aktualne zagadnienia dotyczące polityki energetycznej państwa jak również prezentują politykę innych państw, które mają wpływ na tą politykę.

Sesje tematyczne na konferencji pozwalają skoncentrować uwagę na wybranych zagadnieniach w sposób bardziej szczegółowy. Tematy, które będą obecne na V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w poszczególnych panelach, to m.in. elektromobilność, możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w nowoczesnej energetyce, rozwój odnawialnych źródeł energii jako szansa dla poprawy niezależności energetycznej na poziomie lokalnym, problematyka zagospodarowania odpadów w szczególności możliwych do wytwarzania energii oraz czyste technologie wytwarzania energii i ciepła.

W imieniu organizatorów – Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji na stronie: www.instytutpe.pl/konferencja2020

Dr inż. Tomasz Mirowski
Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza