27.08.2019

51 proc. małych firm w Polsce jest świadomych ekologicznie

Działania proekologiczne stają się coraz ważniejsze dla wszystkich Polaków. Jesteśmy przedsiębiorcami, pracownikami i konsumentami, więc ta postawa znajduje swoje odzwierciedlenie w priorytetach firm. Wyniki badania „Leasing Index 2019” zrealizowanego przez Santander Leasing wskazują, że ponad 50 proc.
z nich podejmuje działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

  • 51 małych przedsiębiorstw stara się ograniczać wytwarzanie odpadów.
  • 53 firm prowadzi segregację odpadów w trosce o ochronę środowiska.
  • 41 przedsiębiorców coraz częściej korzysta z elektronicznych dokumentów (takich jak np. elektroniczne faktury) w celu ograniczenia zużycia papieru.
  • Wykorzystywanie ekologicznych towarów w prowadzonej działalności deklaruje 30 proc. małych firm.
  • Spośród małych przedsiębiorstw 29 proc. rozważa inwestycje w ekologiczny
    i efektywny energetycznie sprzęt.

– Należy wziąć pod uwagę, że badanie dotyczy firm zatrudniających do 49 osób. Małe przedsiębiorstwa często nie mogą sobie pozwolić na przygotowywanie strategii CSR czy na duże inwestycje w ekologię. Optymizmem napawa jednak fakt, że dostrzegają problem i reagują na niego w miarę możliwości. Najprostsze i najtańsze działania proekologiczne stają się normą – mówi Agnieszka Basińska, HR Partner w Santander Leasing.

Jak wynika z badania „Leasing Index 2019” aż 51 proc. badanych firm stara się minimalizować ilość wytwarzanych odpadów. Jeszcze więcej – 53 proc. – prowadzi segregację odpadów.

– O ile to drugie działanie można uzasadnić koniecznością – do tego obliguje nas prawo, o tyle ograniczanie produkcji śmieci to dowód na to, że idea „zero waste”, czyli „brak odpadów” przedostaje się z płaszczyzny prywatnej osób najbardziej zaangażowanych w ochronę środowiska, do powszechnej świadomości. Polacy wiedzą, że jeśli nie weźmiemy się do pracy – nasza planeta utonie w odpadach – mówi Agnieszka Basińska.

Analiza wyników badania wskazuje, że im bardziej skomplikowane jest podjęcie działań proekologicznych, tym mniej firm się w nie angażuje. Ekologiczne produkty, półprodukty, materiały i surowce w swoich działaniach wykorzystuje mniej niż 1/3 badanych (30 proc.). Jeszcze mniej (29 proc.) ma w planach inwestycje w ekologiczny
i efektywny energetycznie sprzęt. Takie dane nie mogą dziwić – należy pamiętać,
że w grupie badanych były mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy zatrudniające kilka osób. W wielu przypadkach nie zajmujące się produkcją, a co za tym idzie nie planuje żadnych działań mających na celu unowocześnienie procesów w tym zakresie.

 

– Bez wątpienia optymistycznym wnioskiem z naszego badania jest odsetek przedsiębiorstw, które namawiają pracowników do proekologicznych zachowań
(40 proc.). Santander Leasing sam jest firmą, która działania przyjazne środowisku wpisuje nie tylko w strategię biznesową, ale też na listę własnych, wewnętrznych priorytetów – podkreśla Agnieszka Basińska. – Ograniczenie zużycia wody i papieru, sprzątanie najbliższego otoczenia biura czy rezygnacja z plastiku to tylko niektóre inicjatywy, które wdrażamy. Podobnie jak większość firm, które wzięły udział
w badaniu, zmieniamy się na lepsze w oparciu o własną kreatywność i zapał pracowników. Od sukcesu działań proekologicznych zależy przyszłość Ziemi. I nie ma do tego sukcesu drogi na skróty – podsumowuje.

Źródło: Informacja prasowa,Santander Leasing