Autorzy

Sławomir Łazarski

Prezes Zarządu MCMP

Prezes Zarządu MCMP spółki badawczej specjalizującej się w chemicznej suplementacji procesów fermentacji metanowej, Wiceprezes firmy Biovastum Tech zajmującej zagospodarowaniem „trudnych” odpadów organicznych jako substratów do biogazowni, Doradca Zarządu/Główny Technolog w Polskiej Grupie Biogazowej.

Jeden z nielicznych ekspertów skutecznie łączących wiedzę teoretyczną z 11 letnim doświadczeniem praktycznym zdobytym podczas modernizacji, eksploatacji i rozruchu ponad 20 instalacji biogazowych.

Sławomir Łazarski w obszarze biogazu specjalizuje się w:

  • projektowaniu nowych i optymalizacji procesowo-technologicznej istniejących instalacji biogazowych,
  • kierowaniu rozruchem biotechnologicznym i procesem fermentacji metanowej na zróżnicowanych substratach odpadowych,
  • zarządzaniu procesem inwestycyjnym.

Absolwent programu Executive Master of Business Administration realizowanego przez Uniwersytet Warszawski.

Doktorant Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, prowadzący pracę badawczą pt. „ Wpływ chemicznej modyfikacji procesów fermentacji metanowej na utrzymanie prawidłowych parametrów pracy komory fermentacyjnej”.