20.01.2021

Wojciech Przybył

EFL

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych

Od wprowadzenia w Polsce w 2015 roku regulacji dla odnawialnych źródeł energii widać́ z roku na rok wzrost liczby i mocy mikroinstalacji OZE, a dominującą̨ rolę pełni fotowoltaika. Z raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019” opublikowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że udział największej grupy odbiorców instalacji PV w Polsce, jaką są̨ prosumenci indywidualni (gospodarstwa domowe), będzie spadał z ponad 50 proc. w 2019 roku do niecałych 45 proc. w 2030 r. na korzyść́ prosumentów biznesowych, których udział w 2030 r. wzrośnie do prawie 30 proc. Taka dynamika jasno oznacza zapotrzebowanie na finasowanie tego typu instalacji.

 

EFL, który jest prekursorem leasingu w Polsce i od 30 lat wspiera inwestycje polskich przedsiębiorców, jest jedną z pierwszych firm z branży w naszym kraju, która udziela finasowania na zakup instalacji fotowoltaicznych. Aby móc skutecznie wspierać przedsiębiorców, postanowiliśmy przyjrzeć się podejściu firm do ekologii, a także ich potrzebom i oczekiwaniom. Na podstawie wniosków z badania, które na nasze zlecenie przeprowadził ICAN Institute, przygotowaliśmy raport „Zielona energia w MŚP. Pod lupą”.

 

Wnioski z badania, które zawarliśmy w raporcie, wskazują, że polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP doskonale orientują się w odnawialnych źródłach energii (OZE). O elektrowniach słonecznych, wodnych i wiatrowych słyszeli niemal wszyscy ankietowani (ponad 90 proc. wskazań w każdym przypadku). Ale to tylko teoria. W praktyce nie jest tak „zielono”. Zdecydowana większość firm (95 proc.) nie korzysta z energii odnawialnej. Natomiast te firmy, które decydują się na OZE, wybierają fotowoltaikę (4 proc.). Ale są już i dobre informacje – inwestycję w OZE planuje 11 proc. MŚP, najczęściej w panele słoneczne.

 

Z myślą o firmach planujących inwestycje w instalacje fotowoltaiczne przygotowaliśmy specjalną ofertę. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy planują instalacje fotowoltaiki na nieruchomościach komercyjnych będących własnością leasingobiorcy. Instalacja może być zamontowana na dachu budynku bądź na gruncie. Moc pojedynczej instalacji może wynosić maksymalnie 50 kW.

 

Klienci zainteresowani finasowaniem instalacji fotowoltaicznych w EFL mogą skorzystać z procedury uproszczonej – wystarczy tylko oświadczenie klienta o wynikach firmy, które zastępuję wymagane standardowo dokumenty finansowe. Do wyboru pozostaje jedynie forma finasowania – leasing lub pożyczka. Ponadto, oferujemy bardzo niską wpłatę własną, a finansowanie udzielane jest maksymalnie na okres 84 miesięcy.

 

Ponadto, dla naszych klientów wspólnie z EnergiaPort, firmą specjalizującą się w budowie instalacji fotowoltaicznych, przygotowaliśmy ofertę finansowania kompleksowych instalacji fotowoltaicznych. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą nabyć panele słoneczne o mocy 25 kWp lub 50 kWp w leasingu 103%. Z naszego raportu „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” wynika, że trzy największe bariery powstrzymujące MŚP przed decyzją o słonecznej inwestycji, są związane z jej stroną finansową. Liczymy, że zaproponowane przez nas ekonomiczne rozwiązania umożliwią wielu podmiotom korzystanie z energii słonecznej i dołączenie do grona firm EKOodpowiedzialnych, czyli takich, które realizują proekologiczne aktywności z przekonania, że warto to robić.

 

Dla EFL rynek OZE jest nowym i ciekawym segmentem. Działania w obszarze „zielonej” energii są zapisane w strategii Grupy Credit Agricole. Zakłada ona między innymi podejmowanie działań w obszarze transformacji energetycznej oraz wzmocnienie roli społecznej odpowiedzialności biznesu w całej Grupie CA. Dlatego, oprócz oferty produktowej, od wielu lat, poprzez publikację wyników kwartalnego badania Barometr EFL, informującego o skłonności firm z sektora MŚP do rozwoju, raportom z serii „Pod lupą” czy filmom edukacyjnym, staramy się wspierać przedsiębiorców wiedzą merytoryczną ułatwiającą świadome i rozważne podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Tak jest również w przypadku inwestycji w fotowoltaikę. Raport „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” (https://media.efl.pl/reports/16870) dostarcza wiedzy merytorycznej o rynku OZE, a filmy edukacyjne tłumaczą dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę, jak się do tego zabrać i jak tą inwestycję sfinansować.

https://media.efl.pl/presskit/1741523

https://media.efl.pl/presskit/1818045

Wojciech Przybył

EFL

Członek Zarządu EFL Wojciech Przybył ukończył kierunek Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia MBA. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w branży reklamowej przeprowadzając jedne z bardziej interesujących kampanii w Polsce. W kolejnej dekadzie był zaangażowany w projekty związane z nowymi technologiami: poland.com oraz T-Systems. W EFL od 2002 roku, zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Marketingu, a następnie Dyrektora Departamentu Obsługi Klienta. W 2009 r. powierzono mu utworzenie nowego podmiotu EFL Finance, w którym opracował procedury, księgowość, IT, szkolenia i współpracę biznesową z ubezpieczycielami. Od 2018 r. odpowiada za powstanie i rozwój Centrum innowacji w EFL Service. Jednocześnie pełni obowiązki Prezesa Zarządu w EFL Service.