06.08.2018

Odnawialne źródła energii a ogrzewanie

panele fotowoltaiczne na dachu

Mówiąc o odnawialnych źródłach energii mamy najczęściej na myśli produkcję energii elektrycznej. Jednak OZE mogą być również dobrym źródłem ciepła. W takich krajach jak Polska, gdzie dużą część zużywanej energii pochłania ogrzewanie źródła odnawialne mogą znaleźć szerokie zastosowanie w produkcji ciepła.

Nowoczesne technologie OZE czynią wytworzenie energii elektrycznej z wiatru lub słońca stosunkowo prostym. Sytuacja nieco się komplikuje, gdy chodzi o uzyskanie ciepła do ogrzewania albo źródło ciepłej wody użytkowej. Jednak w obu tych obszarach istnieją już alternatywy dla tradycyjnych metod produkcji ciepła.

Kotły na biomasę

Podstawowym narzędziem zmniejszającym koszty oraz emisyjność ogrzewania jest instalacja kotła grzewczego zasilanego biomasą. W nowoczesnych urządzeniach paliwo ma formę pelletu lub brykietów. Choć obsługa kotła jest bardziej pracochłonna niż w przypadku tych na węgiel lub olej, to biomasa jest w tej chwili tańsza. Jest również mniej emisyjna.

Alternatywnym źródłem ciepła jest natomiast pompa ciepła. To urządzenie, które wymusza przepływ ciepła z ośrodka o niższej temperaturze (powietrza lub gruntu) do ośrodka o temperaturze wyższej, czyli ogrzewanego domu. Aby osiągnąć taki efekt elementy pompy muszą być zasilane z zewnątrz energią elektryczną. Jednak charakterystyczną cechą pomp jest to, że w ostatecznym bilansie przekształcają energię elektryczną w cieplną z niezwykle wysoką sprawnością, nieosiągalną dla urządzeń opartych o inne zasady działania. Jeżeli energia elektryczna pochodzić będzie ze źródła odnawialnego, mamy prawdziwie przyjazny środowisku, „zielony” system grzewczy. Wadą pomp ciepła jest ich cena oraz fakt, że trudno zasilanie oprzeć wyłącznie na OZE.

Kolektory ciepła

Inną zieloną technologią stosowaną powszechnie w ogrzewaniu są montowane najczęściej na dachach budynków kolektory słoneczne. W przeciwieństwie do ogniw fotowoltaicznych, ich zadaniem nie jest przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną, lecz proste ogrzewanie wody.

W stosunku do ogniw fotowoltaicznych są znacznie tańsze, ale jednocześnie bardziej skomplikowane w konstrukcji. Cała instalacja grzewcza musi być odpowiednio skonfigurowana, aby działała jak najbardziej efektywnie.

Warunki geologiczne w Polsce nie pozwalają natomiast sięgnąć na większą skalę po wody geotermalne. Występowanie takich złóż jest ograniczone do kilku niewielkich obszarów, a poza zupełnie wyjątkowymi przypadkami, aby sięgnąć po wody o odpowiednio wysokiej temperaturze niezbędne są odwierty na głębokości rzędu kilku kilometrów. Z tego też powodu geotermia okazuje się w Polsce niezwykle drogim źródłem ciepła. Najbardziej perspektywicznymi źródłami pozostają więc biomasa i słońce, oraz – przy założeniu uporania się z wysoką ceną – pompy ciepła.