20.01.2021

Witold Drożdż

Orange Polska

Firma świadoma klimatycznie

W dzisiejszych realiach biznesowych dla każdego przedsiębiorstwa nieodzowne jest zrozumienie i zintegrowanie ze swoją działalnością „zielonego” kontekstu oraz szans i zagrożeń związanych z tematyką klimatyczną. Klimat staje się ważnym źródłem długoterminowej wartości dla wszystkich naszych interesariuszy: klientów, pracowników, akcjonariuszy, lokalnych społeczności, społeczeństwa i oczywiście środowiska naturalnego.

 

Zielona perspektywa staje się coraz istotniejszym kryterium oceny przedsiębiorstw – ich produktów i usług. Wiarygodność firm weryfikują konsumenci, ale i inwestorzy, którzy szukają stabilnych, perspektywicznych i odpowiedzialnych biznesów oraz pracownicy, którzy coraz częściej przy wyborze pracodawców biorą pod uwagę wartości przez nich reprezentowane. Dlatego rzetelne traktowanie aspektów środowiskowych i klimatycznych jest obecnie jednym z kół zamachowych rozwoju firm.

 

Orange otrzymał tytuł Lidera świadomości klimatycznej za 2019 rok i to dla nas miłe wyróżnienie znaleźć się w gronie spółek giełdowych najlepiej opisujących tematykę klimatyczną w swoich publikacjach. To efekt solidnej pracy naszych zespołów zajmujących się raportowaniem. Chcielibyśmy jednak przede wszystkim być oceniani jeśli chodzi o nasze zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi, a dopiero w drugim rzędzie pod kątem tego, jak o tym opowiadamy.

 

Oczywiście od lat monitorujemy i raportujemy zużycie energii i innych zasobów, a także emisję dwutlenku węgla związaną z naszą działalnością – największy wpływ na emisje CO2 ma konsumpcja energii elektrycznej. W drugiej kolejności – zużycie pośrednich źródeł energii – gazu, węgla, oleju, paliw do samochodów. Dbamy o to, aby w sposób rzetelny i kompleksowy informować naszych interesariuszy o działalności firmy, dlatego od kilkunastu lat oprócz danych finansowych publikujemy również dane w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym także te dotyczące działań służących ochronie środowiska.

 

Zadeklarowaliśmy, że osiągniemy neutralność klimatyczną (Net Zero Carbon) do 2040 roku, czyli dziesięć lat przed terminem wynikającym z celów klimatycznych UE w Strategii Zielonego Ładu, czy z rekomendacji GSMA dla operatorów telekomunikacyjnych. Klimat znalazł się w centrum nowej strategii Orange – Engage 2025. Orange Polska w pełni wpisuje się w te działania – odpowiedzialność klimatyczna staje się jednym z filarów naszej strategii biznesowej. Jest to bezpośrednia kontynuacja dotychczasowych wysiłków w tym zakresie, a zwłaszcza zredukowania o 16% emisji CO2 pomiędzy 2015 i 2019 r., pomimo prawie trzykrotnego wzrostu transmisji danych (+185%) w tym samym okresie. W Orange Polska jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność klimatyczna musi być nieodzowną częścią naszej strategii i naszych codziennych działań biznesowych.

 

Zrealizowanie tego ambitnego celu oznacza najpierw osiągnięcie wiodących do niego kamieni milowych, z których pierwszy wyznaczono na 2025 r. Chcemy za 5 lat zredukować emisję CO2 o min. 55 proc. w porównaniu do 2015 r. Jak? Przede wszystkim dzięki kontraktowaniu zasilania z zielonych źródeł energii oraz dalszej pracy nad optymalizacją wolumenu zużycia energii. Jak wspomniałem, to właśnie zużycie energii odpowiada za zdecydowaną większość emisji firmy. Dlatego kluczowe jest budowanie źródeł odnawialnej energii specjalnie na potrzeby Orange Polska, co możliwe jest dzięki długoterminowym umowom zakupowym bezpośrednio z producentami odnawianej energii (tzw. PPA). W 2021 r. do 10 proc. rocznego zużycia energii będzie w Orange Polska pochodzić już ze źródeł odnawialnych z farm wiatrowych. Dzięki tej inwestycji polski rynek OZE wzbogaci się o nowe źródła odnawialne, polepszając bilans energetyczny. Oznacza to również, że usługi dostarczane naszym klientom będą wiązały się z mniejszymi emisjami dwutlenku węgla do atmosfery. To ważny krok na naszej drodze do coraz mniejszych emisji gazów cieplarnianych. Będziemy też konsekwentnie zwiększać wykorzystanie energii z powstających dla nas OZE, aby ich proporcja osiągnęła nawet 60% naszego rocznego zapotrzebowania do 2025 roku.

 

Technologia cyfrowa może przyczynić się do transformacji całej gospodarki w kierunku niskoemisyjności, dlatego chcemy być operatorem, który dba o środowisko naturalne, podejmując w tym celu konkretne i wymierne działania. GSMA, globalne stowarzyszenie operatorów telekomunikacyjnych szacuje, że 1 tona emisji CO2 w sektorze telco może się przyczyniać do zredukowania 2–4 ton emisji CO2 w innych sektorach gospodarki. Wraz z rozwojem technologii telekomunikacyjnych (światłowody, 5G, internet rzeczy, sztuczna inteligencja) to przełożenie może wyglądać jeszcze bardziej imponująco – relacja remisji może sięgać 10 razy. Usługi operatorów telekomunikacyjnych umożliwiają odchodzenie od procesów fizycznych i zastępowanie ich cyfrowymi. Daje to możliwość uzyskania znacznych oszczędności dzięki m.in. redukcji transportu czy zużywania zasobów. Przykładowo, wdrażane przez miasta rozwiązania Smart City pozwalają oszczędzać środki publiczne i cenne zasoby, a rozwiązania oparte o IoT pozwalają np. firmom transportowym na redukcję zużycia paliwa, a więc i emisji o dwucyfrowy procent. W efekcie takich działań, Orange zaczyna być postrzegane jako centrum wspierania działań proekologicznych.

 

We wrześniu powołaliśmy jako pierwsi w Polsce Climate Officera. Ta decyzja wynika z potrzeby uporządkowania i „zebrania” w jednym miejscu działań podejmowanych na różnych poziomach i w różnych obszarach biznesowych naszej organizacji.

 

Biorąc pod uwagę dużą różnorodność inicjatyw proklimatycznych prowadzonych już dziś przez Orange Polska, jak również ogromne wyzwania jakie stawiamy sobie jako firma na najbliższe lata mogę śmiało powiedzieć, że rola Climate Officera będzie z pewnością kluczowa. Z jednej strony wymagać będzie szerokiej i wielowymiarowej współpracy zarówno między jednostkami biznesowymi i konkretnymi zespołami projektowymi wewnątrz firmy, jak i podmiotami współpracującymi z Orange Polska. Z drugiej strony, rolą Climate Officera będzie wskazywanie kierunku dalszych działań proklimatycznych dla naszej firmy oraz podejmowanie współpracy z innymi podmiotami na rynku, które chcą angażować się w sprawy ochrony naszej planety.

Witold Drożdż

Orange Polska

Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych Orange Polska. Członek Rady Fundacji Orange. Wcześniej, w latach 2010-2012 Wiceprezes Zarządu, a następnie p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. W latach 2007-2010 Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne oraz Przewodniczący rządowego Zespołu „Polska Cyfrowa” i członek  rządowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej. Członek Rady Centrum Dialogu i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Stanford Executive Program na University of Stanford.