13.11.2018

Ghana stawia na energetykę odnawialną

Promocja odnawialnych źródeł energii oraz dywersyfikacja portfolio energetycznego to priorytety władz Ghany. Ich plany mogą być przykładem efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów odnawialnych.

Jedną z największych przeszkód rozwojowych w Ghanie jest nierówny dostęp do energii elektrycznej. Według danych US Agency for International Development dostęp ten posiada jedynie 72 proc. mieszkańców Ghany. Przy czym na terenach wiejskich odsetek ten wynosi 52 procent.

Zielona Ghana

Ghana może pochwalić się wysokim udziałem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 54 proc. prądu produkowanego w tym kraju pochodzi z elektrowni wodnych[1]. Elektrownie Akosombo, Kpong oraz Bui mają w sumie moc 1,58 gigawatów. Zidentyfikowano również ponad 40 potencjalnych lokalizacji, których wykorzystanie mogłoby zaowocować dodatkowymi 800 megawatami mocy. Pozostałe 46 procent energii elektrycznej Ghana uzyskuje ze spalania paliw kopalnych.

Potencjał energetyczny Ghany

Receptę na wykluczenie energetyczne rząd Ghany widzi przede wszystkim w rozwoju energetyki słonecznej. Ze względu na położenie geograficzne kraju ma tutaj szczególny potencjał. Ekspozycja słoneczna w Ghanie waha się między 4,5, a 6 kilowatogodzinami na metr kwadratowy dziennie, co czyni ten typ energetykę słoneczną szczególnie efektywną.

Fotowoltaika ma jeszcze inną zaletę – w Ghanie często występują powodzie, zakłócające pracę hydroenergetyki. Jej rozwój zwiększa więc bezpieczeństwo dostaw.

Obecnie w kraju działają instalacje o mocy zaledwie 22,5 MW, w tym jedna 20 MW elektrownia. Jednak władze szacują, że do 2030 r. moc elektrowni fotowoltaicznych może wzrosnąć ponad 10-krotnie. Równolegle w kraju miałoby pojawić się 200 tys. małych dachowych instalacji PV i 55 niezależnych mini-sieci o średniej mocy 100 kW. Inny plan zakłada ustawienie 2 milionów latarni ulicznych, zasilanych ze Słońca.

Ghana ma również duży potencjał produkcji energii z biopaliw, przede wszystkim dzięki występowaniu roślin energetycznych takich jak jatropha czy owoce palmowe. Kraj jest jednym z afrykańskich liderów produkcji biodiesla z jatrophy. Natomiast potencjał energetyki wiatrowej oceniany jest jako marginalny z punktu widzenia całego kraju. Przeciętna prędkość wiatru w Ghanie jest na tyle niska, że inwestorzy oczekiwaliby wysokiego wsparcia, co podnosiło by koszt energii. Nieco większy potencjał dla wiatraków mają jedynie tereny przy granicy z Togo[2].

[1]    https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/Ghana%20Country%20Fact%20Sheet__04_01_15_Final.pdf

[2]    https://www.africa-eu-renewables.org/market-information/ghana/renewable-energy-potential/