10.08.2020

Miejsce Polski w Europejskim Zielonym Ładzie

Nowe trendy wprowadzane poprzez „Europejski Zielony Ład” stawiają nowe wyzwania przez decydentami politycznymi, społeczeństwem i podmiotami gospodarczymi. Wszystko to podyktowane jest przede wszystkim dążeniami osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale przy jednoczesnym zachowaniu rozwoju gospodarczego.

 

Unia Europejska pozostaje światowym liderem polityki klimatycznej. Skutecznie realizuje priorytety klimatyczno-energetyczne wyznaczane na kolejne dekady. Na szczycie w grudniu 2019 r. Rada Europejska przyjęła długoterminowy cel polegający na osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Założenia strategiczne w tym zakresie zostały przygotowane przez Komisję Europejską jako tzw. „Europejski Zielony Ład” (Komunikat KE „Europejski Zielony Ład” COM 2019, 640). Chodzi o przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, przy jednoczesnym założeniu, że wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych.

 

Polska – jako państwo członkowskie Unii Europejskiej – współtworzy tę ambitną europejską strategię, jednocześnie konsekwentnie dąży do realizacji swoich podstawowych interesów narodowych oraz osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa gospodarczego.

 

Tematyka V edycji Konferencji stanowi odzwierciedlenie najnowszych trendów w zakresie europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej, a jednocześnie jest kontynuacją –  zainicjowanej we wcześniejszych edycjach – dyskusji naukowej o polityce dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej państw Trójmorza, elektromobilności, energetyce wiatrowej offshore i szeroko pojętej ochronie środowiska. Ważnym aspektem konferencji jest również debata naukowa na temat projektów energetycznych, które mogą być dźwignią rozwoju gospodarczego dla Polski. Kluczowym wyzwaniem pozostaje poszukiwanie odpowiedzi, w jaki sposób tworzyć źródła przewag konkurencyjnych przez państwo, a także przedsiębiorstwo.

 

Nowością tegorocznej edycji będzie podjęcie kwestii związanych z nowymi technologiami w sektorze energetycznym oraz badaniami w zakresie sztucznej inteligencji.

 

Uczestnicy Konferencji – w ramach paneli tematycznych – mają możliwość podejmowania otwartej i merytorycznej dyskusji w obszarach: politycznym, ekonomicznym, klimatycznym, jak również społecznym i technologicznym. Wyniki debat i wnioski z dyskusji uczestnicy wydarzenia będą mogli opublikować w formie artykułów naukowych w recenzowanych i punktowanych czasopismach naukowych współpracujących z Konferencją.

 

Partnerami Konferencji zostali:

Sponsor główny: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.OGP GAZ-SYSTEM S.A.PKN Orlen S.A.

 

Partner Srebrny: Województwo PodkarpackiePolskie Sieci ElektroenergetyczneMPWiK RzeszówML-SYSTEMPolska Spółka GazownictwaTowarowa Giełda EnergiiPERN

 

Partner Brązowy: Gas-Trading S.A.Asseco PolandFundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w BóbrceInżynieria Rzeszów S.A.

 

Konferencja została objęta patronatem medialnym: Polska Agencja Prasowa BiznesInteria, TVP InfoTVP3 RzeszówBiznesAlert.pl, Centrum Informacji Rynku Energii (cire.pl),  BiomasaCng-Lng.plEnergetyka24, Energetyka, Gazeta Codzienna NowinyGazeta PolitechnikiGospodarkaPodkarpacka.plMój RzeszówNapędy i SterowanieNowa EnergiaNowiny24Polskie Radio RzeszówRadio ViaSmart-Grids.plThe Warsaw Institute Reviewtrendywenergetyce.plWiadomości Naftowe i GazowniczeWydawnictwo Seidel-PrzyweckiWysokieNapiecie.plGrupa medialna InfoRzeszównaŻywo.plRadio CentrumMiesięcznik Instalgreen-news.plEuractiv.plBiznes i StylGlobEnergiaEnergia i RecyklingPortal MorskiOchrona i Bezpieczeństwogospodarkamorska.pl

 

Więcej informacji o Konferencji: www.instytutpe.pl/konferencja2020