19.01.2022

Polska farma wiatrowa dostarczy energię elektryczną dla NSG Group.

NSG UK Enterprises, należąca do zajmującej się produkcją szkła NSG Group, podpisała umowę z EDP Renewables (EDPR), czwartym co do wielkości producentem energii odnawialnej na świecie, na zakup energii elektrycznej generowanej przez farmę wiatrową zlokalizowaną w Polsce. W trakcie dokonywania wyboru i podczas negocjacji dotyczących projektu wsparcia udzielała firma Schneider Electric.

Cieszymy się, że możemy podpisać naszą pierwszą wirtualną umowę zakupu energii elektrycznej z naszym partnerem EDPR, zaspokajającą większość naszego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. Pomaga nam to zabezpieczyć energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych po przewidywalnych kosztach w długim okresie, na rynku z siecią o wysokiej emisyjności dwutlenku węgla. Stanowi to znaczący krok w kierunku realizacji naszych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, wspierający nasze działania na rzecz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym – powiedział John Wilgar, Dyrektor Zakupów w NSG Group.

Jest to pierwsza wirtualna umowa zakupu energii elektrycznej (PPA) zawarta przez NSG Group i pierwsza umowa zakupu energii elektrycznej podpisana przez producenta szkła w Polsce. Grupa będzie odbierała 51 proc. energii z farmy wiatrowej, której łączna moc zainstalowana wynosi 70 MW. Umowa zakupu energii elektrycznej pozostanie w mocy przez 10 lat, począwszy od stycznia 2022 roku.

W ramach umowy ok. 100 gigawatogodzin (GWh) rocznego zapotrzebowania Grupy na energię elektryczną będzie dostarczane po stałej cenie, zmniejszając jej narażenie na zmienne, jak można to obecnie zaobserwować, ceny hurtowe energii elektrycznej. Taka ilość czystej energii stanowi ekwiwalent uniknięcia emisji dwutlenku węgla przez prawie 15 tys. samochodów osobowych jeżdżących w okresie jednego roku lub ponad 278 mln kilometrów przejechanych przez przeciętny samochód osobowy.

Możemy współpracować z pierwszym producentem szkła, który wprowadzi odnawialną energię elektryczną w Polsce. Producenci szkła mają do odegrania krytyczną rolę w usuwaniu śladu węglowego w skali globalnej – zwłaszcza jeśli chodzi o sektor motoryzacyjny –  gratulujemy NSG Group za ich zaangażowanie w pozyskiwanie odnawialnej energii – powiedział Philippe Diez, Partner Sustainability Business Division Europe w Schneider Electric.

NSG Group stawia sobie za cel pozyskiwanie ekwiwalentu co najmniej 50 proc. zużywanej energii elektrycznej (w kilowatogodzinach) globalnie ze źródeł odnawialnych do roku finansowego 2024. Wspomniana umowa zakupu energii elektrycznej przyczyni się do realizacji tego celu oraz do osiągnięcia celu Grupy ustanowionego w ramach inicjatywy Science Based Targets w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez uniknięcie emisji około 80000 ton dwutlenku węgla rocznie.

Grupa dąży do osiągnięcia 2 proc. rocznej redukcji emisji dwutlenku węgla (zakres 1 i 2) w trzyletnim okresie obowiązywania planu. Ambicją Grupy jest osiągnięcie do 2030 roku 21 proc. redukcji (w porównaniu z poziomem z roku 2018) oraz uszczegółowienie planu osiągnięcia neutralności węglowej poprzez wdrażanie przełomowych innowacji.