08.10.2020

Rośnie udział odnawialnych źródeł energii w Europie

Pandemia koronawirusa wywarła negatywny wpływ na wiele gałęzi gospodarki, jednak spowolnienie to nie dotyczy OZE. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, w pierwszym kwartale tego roku, odnawialne źródła energii stanowią aż 40 procent udziału w europejskim koszyku energetycznym – co jest rekordowym wynikiem.

 

– O ile 3 proc. spadek zużycia energii elektrycznej w I kw. 2020 roku można przypisać w znacznej mierze kryzysowi spowodowanemu pandemią, o tyle wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Europy niezaprzeczalnie świadczy o jego mocnej i co więcej perspektywicznej pozycji na rynku. Porównując rok do roku, wzrost zielonej energii opiewał w I kwartale bieżącego roku na 38 TWh, a co za tym idzie, okazał się najbardziej odpornym na negatywy wpływ COVID-19 źródłem energii. W tym samym czasie paliwa kopalne zaliczyły bowiem spadek – w I kw. 2019 r. stanowiły 38 proc. koszyka energetycznego w Europie, a teraz tylko 33 proc. – podkreśla Tomasz Żółyniak, prezes firmy Energia Polska.

 

Rośnie liczba przedsiębiorstw inwestujących w zieloną energię. Przykładem może być marka Apple, która zobowiązała się, że do 2030 roku wyeliminuje szkodliwe oddziaływanie sprzedawanych produktów na klimat. Założenie to wpisuje się w plan neutralizacji emisji dwutlenku węgla obejmujący ogół prowadzonych działań, w tym łańcuch dostaw oraz cykl życia produktów.

 

Co ciekawe, w Polsce nie brakuje przykładów firm inwestujących we własne źródła OZE. Strategia jednej z największych krajowych odbiorców energii elektrycznej – Spółki KGHM Polska Miedź – zakłada, że do 2030 r. połowa potrzeb energetycznych całej firmy będzie zaspokajana z własnych źródeł, których część będzie stanowiła energia odnawialna. W planach przedsiębiorstwa jest m.in. elektrownia wykorzystująca energię słoneczną, która ma zasilać Zakłady Górnicze w Lubinie oraz farma OZE, której całkowita moc, czyli 5500 MWh energii rocznie zostanie wykorzystane przez Hutę Miedzi w Głogowie.

 

Sebastian Biela, wiceprezes firmy Energia Polska, wylicza, że polskie przedsiębiorstwa także przechodzą na zieloną energię. Przykładem może być Kompania Piwowarska czy Cemex, polski lider produkcji cementowej. Dodaje również, że przyczyniają się do tego m.in. wytyczne Komisji Europejskiej. “Strategia przemysłowa UE zakłada, że przedsiębiorstwa muszą stopniowo przechodzić na zieloną energię i ograniczać emisję dwutlenku węgla, inaczej będą traktowane jako mniej konkurencyjne.”

 

Źródło: https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/energetyka/europa-coraz-bardziej,b1907086094