08.12.2021

VI Kongres Biogazu

„Biogaz i biometan – w kierunku neutralności klimatycznej”. To hasło 6. edycji Kongresu Biogazu i Biometanu. Wydarzenie odbędzie się 13-14 grudnia 2021 r. w CKS Ossa k/Rawy Mazowieckiej.

 

VI Kongres Biogazu

Kongres Biogazu i Biometanu to największe spotkanie branży biogazowej w Europie Środkowo-Wschodniej. 6. edycja wydarzenia organizowana przez „Magazyn Biomasa” po raz kolejny zgromadzi przedstawicieli krajowego i europejskiego sektora biogazowego. Tym razem dwudniowa konferencja odbędzie się pod hasłem: „Biogaz i biometan – w kierunku neutralności klimatycznej”.

Podczas tegorocznego Kongresu poruszone zostaną kluczowe kwestie dotyczące nowych możliwości dla krajowego rynku biogazu i wykorzystania biogazu w rolnictwie, ciepłownictwie, przemyśle i transporcie.

 

Branżowe spotkanie skierowane jest do:

  • inwestorów planujących budowę biogazowni,
  • właścicieli działających instalacji biogazowych,
  • technologów i zarządców biogazowni odpadowych i oczyszczalnianych,
  • właścicieli dużych gospodarstw rolnych i przetwórców rolno-spożywczych,
  • firm paliwowych, transportowych i przemysłu energochłonnego,
  • dostawców technologii i urządzeń,
  • branży energetycznej,
  • polskich i europejskich stowarzyszeń branżowych,
  • przedstawicieli administracji rządowej i samorządów.

Program wydarzenia podzielony został na pięć sesji tematycznych. Uczestnicy VI Kongresu Biogazu i Biometanu będą mieli okazję wysłuchać prelekcji oraz wziąć udział w panelowych dyskusjach.

Zarejestruj się na VI Kongres Biogazu

 

 

 

Program VI Kongresu Biogazu, 13-14 grudnia, CKS Ossa

Biogaz i biometan – w kierunku neutralności klimatycznej

13 grudnia 2021 (poniedziałek) 10:00 Otwarcie konferencji:

Maciej Kosiński, Biomass Media Group

Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

10:20 – 12:00 I sesja tematyczna

Rola biogazu i biometanu w transformacji energetycznej Europy i Polski

Biogaz i biometan w Europejskim Zielonym Ładzie

Rozwój branży biogazu w Polsce w perspektywie 2030 roku

Transport czy ciepłownictwo? Scenariusze rozwojowe dla zielonych gazów w Polsce

Rola biometanu w dekarbonizacji polskiej gospodarki

 

12:00 – 12:30 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Moderacja: Jolanta Kamińska, „Magazyn Biomasa”

 

12:30 – 12:50 Przerwa kawowa, networking

 

12:50 – 14:30 II sesja tematyczna

Biogaz szansą na rozwój obszarów wiejskich

Redukcja śladu węglowego w rolnictwie

Emisje metanu z odpadów organicznych. Jak zamienić problem na szansę?

Biogazownie czy mikrobiogazownie?

Finasowanie inwestycji biogazowych

Nutri2Cycle – w stronę niskoemisyjnego rolnictwa

 

15:30 – 17:00 III sesja tematyczna

Rozwój biogazu w odniesieniu do krajowego planu gospodarki odpadami

Potencjał biogazu w odniesieniu do krajowego planu gospodarki odpadami

Biogaz w małych i średnich przedsiębiorstwach – case study

Wydajna produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu

Nowoczesny zakład przetwarzający odpady komunalne na biogaz

 

17:00 – 17:20 Przerwa kawowa, networking

 

17:20 – 18:00 Panel dyskusyjny podsumowujący I dzień Kongresu Biogazu

 

18:30 Bieg po energię – 5 km trasa dla chętnych biegaczy

 

20:00 Kolacja branżowa

 

14 grudnia 2021 (wtorek)

 10:00 – 12:00 IV sesja tematyczna

Biometan w Polsce – wyzwania legislacyjne i technologiczne

System wsparcia dla biometanu w Polsce

Rozwój sieci gazowej a możliwości zatłaczania biometanu

Zielony transport w miastach – case study

 

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa, networkingu

 

12:20 – 14:00 V sesja tematyczna

Zielone inwestycje – zielone finanse

Finansowanie inwestycji biogazowych ze środków krajowych

Kredyt, pożyczka, leasing – wybór optymalnego rozwiązania dla inwestora

 

14:00 Zakończenie konferencji

 

Program wydarzenia może ulec zmianie.