08.11.2019

Firmy efektywne energetycznie płacą niższe rachunki za prąd

Rozsądne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie prowadzi do istotnych korzyści ekonomicznych. O ile nowe budynki od początku dostosowywane są do rozwiązań efektywnych energetycznie, tak te istniejące wymagają przeważnie prac termomodernizacyjnych. Bardziej efektywne gospodarowanie energią jest także możliwe dzięki inwestycjom w nowe procesy technologiczne czy choćby wymianę oświetlenia na ledowe.

 

Od dziesięcioleci największy popyt energetyczny generują fabryki i zakłady produkcyjne. Z kolei najszybszy wzrost zapotrzebowania odnotowuje obecnie sektor usług, w tym sklepy wielkopowierzchniowe. Choć zdaniem specjalistów Polsce w przyszłości potrzeba będzie coraz więcej prądu, to dobrze zdać sobie sprawę z rosnącego znaczenia efektywnego gospodarowania energią. To ogromny potencjał na uzyskanie oszczędności i szansa na doskonalenie wykorzystywanych technologii.

Czym jest efektywność energetyczna?

 

Efektywność energetyczna uznawana jest za jeden z dwóch filarów zrównoważonej polityki energetycznej i polega na takim gospodarowaniu energią, które prowadzi do minimalizowania jej zużycia przy procesach produkcji, eksploatacji czy prowadzenia działalności. – Na efektywną politykę energetyczną składa się szereg elementów, począwszy od wykorzystywanego źródła energii, przez wyposażenie obiektów i stopień szczelności budynku, zastosowane rozwiązania technologiczne, w tym oświetlenie, a skończywszy na właściwych nawykach i zachowaniach pracowników – tłumaczy Anna Żyła, Główny Ekolog w Banku Ochrony Środowiska.

 

Jak wynika z danych Buildings Performance Institute Europe, trzy główne obszary konsumpcji energii w budynkach niemieszkalnych stanowią: ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (37 proc.), oświetlenie (32 proc.) oraz urządzenia elektryczne (24 proc.). To właśnie w tych obszarach warto zatem szukać oszczędności – według niektórych opracowań już samo zapotrzebowanie na ciepło może m.in. dzięki termomodernizacji być zmniejszone nawet o połowę.

Od czego zacząć?

 

Chcąc zwiększyć sprawność energetyczną obiektów przemysłowych, budynków handlowych czy biurowych, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić audyt efektywności energetycznej. – Takie opracowanie zawiera analizę zużycia energii, określa stan techniczny obiektu lub urządzenia oraz przedstawia wykaz planowanych przedsięwzięć, które posłużą poprawie efektywności energetycznej. Audyt zawiera również ocenę opłacalności tych przedsięwzięć i możliwą do uzyskania oszczędność energii – mówi Łukasz Gruszka, kierownik projektów i audytor energetyczny w firmie Energy Solution.

 

Jednym z najbardziej opłacalnych i najczęściej wdrażanych rozwiązań jest termomodernizacja.  Może ona zapewnić szczelność cieplną budynku, a także obejmować montaż wysokosprawnego źródła ciepła. Inną chętnie wybieraną inwestycją jest modernizacja źródła światła lub opraw oświetleniowych (np. poprzez wymianę oświetlenia na ledowe). Do efektywnego wykorzystania energii przyczynią się także przedsięwzięcia takie jak: wdrożenie systemów sterowania układami ciepło-chłód w fabrykach, odzysk energii w procesach przemysłowych, optymalizacja ciągów transportowych paliw lub mediów, wymiana silników, napędów i układów sterowania. Pomoże też zakup urządzeń biurowych, AGD oraz pojazdów o niskim zużyciu energii, charakteryzujących się niskimi kosztami eksploatacji.

Wsparcie w realizacji a opłacalność przedsięwzięcia

 

Przed modernizacją warto poszukać instrumentów wsparcia. Jednym z nich są białe certyfikaty – element systemu motywacji za podniesienie efektywności energetycznej. Jak podkreśla Łukasz Gruszka, o świadectwa energetyczne należy ubiegać się jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. – Dzięki białym certyfikatom możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego od państwa. W ten sposób można uzyskać zwrot nawet 30 proc. środków. Warunkiem jest wykazanie przewidywanej oszczędności w wysokości min. 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego), czyli ok. 116,3 MWh/rok. Wnioski rozpatruje Urząd Regulacji Energetyki – wskazuje Łukasz Gruszka.

 

Jak z kolei zaznacza Anna Żyła, już sama dobrze oszacowana inwestycja pozwala na znaczne oszczędności wynikające z mniejszego zużycia energii. – Redukcja wydatków ponoszonych na energię i powstała w ten sposób oszczędność w perspektywie kilku lat pozwoli na całkowite pokrycie kosztów inwestycji. Przy braku środków finansowych na etapie planowania modernizacji można też skorzystać z różnorodnych kredytów udzielanych na przedsięwzięcia ekologiczne. Raty takiej pożyczki mogą być dostosowane do możliwości spłaty z uzyskiwanych oszczędności – dodaje Anna Żyła.

 

Przy wdrażaniu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej warto mieć na uwadze fakt, że prowadzą one nie tylko do znacznych oszczędności, ale i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co wpływa na poprawę ochrony środowiska. To z kolei przekłada się na kolejne korzyści – wizerunkowe.