08.02.2019

Jak transformacja cyfrowa zmienia sektor energetyczny

Przełomowe zmiany cyfrowej transformacji obejmują także przemysł energetyczny. Sektor energetyczny styka się z takimi wyzwaniami jak zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, czy zrównoważony rozwój.

Innowacje techniczne to już nie tylko zautomatyzowane procesy na dokumentacji i zanik papierowych dokumentów. Następnym krokiem są nowe metody, jakimi firmy energetyczne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej prowadzą interesy, angażują swoich klientów i współdziałają z nimi. Przed nami okres energii w wymiarze 4.0.[1]

Rewolucja cyfrowa – określana właśnie jako Energia 4.0  obejmuje też budowę inteligentnych sieci czy zarządzanie odnawialnymi źródłami energią.

Producenci sprzętu i firmy programistyczne zdobywają doświadczenie w tworzeniu i integracji rozwiązań biznesowych z ogromnymi systemami korporacyjnymi, z naciskiem na wewnętrzną niezawodność i ekologię. Jak na razie, wraz z malejącymi kosztami i szybkim rozwojem technologii, cyfryzacja stwarza firmom Energy 4.0 możliwość tworzenia nowych modeli biznesowych i zrównoważonych strategii wytwarzania oraz dostarczania energii[2].

W miarę, jak firmy energetyczne stają się bardziej sprawne w zarządzaniu produkcją i dostawami, następuje wyraźna poprawa zarówno w dystrybucji, jak i w zarządzaniu, a także, w konsekwencji, dotarciu i wymiany danych z  użytkownikiem końcowym. Możliwość analizy danych w czasie rzeczywistym jest rewolucyjna.

IoT w sektorze energetycznym

Planuje się, że sektor IoT osiągnie do 2020 roku globalną wartość rynkową powyżej 22 miliardów dolarów. Jednym z głównych czynników wypływających na ten wynik to wpływ cyfrowej transformacji w sektorze energetycznym.

Internet rzeczy ma się doskonale w branży wydobywczej, naftowej czy gazowej. Dane, które pozwala wykorzystać, pomagają usprawnić proces decyzyjny, zmniejszyć podatność na zagrożenia i czynniki ryzyka.

W ciągu ostatnich lat wdrożono szereg rozwiązań takich jak drony czy właśnie rozwiązania IoT, które są z sukcesem używane do kontroli obiektów i linii przesyłowych. Inteligentne liczniki dostarczają niezbędnych danych pozwalających kontrolować zapotrzebowanie na ropę, gaz, wodę czy energię elektryczną. Urządzenia IoT monitorują zmiany temperatury, wilgotności i wibracji, co pozwala zapobiegać awariom sprzętu i zwiększać bezpieczeństwo ludzi[3].

Inteligentna energia jako część inteligentnego miasta

Inteligentne miasta mają służyć mieszkańcom i podnosić ich jakości życia zmniejszając  jednocześnie ich zapotrzebowanie na energię.

W tym celu, z udziałem 78 europejskich miast stworzyło inicjatywę: „Inteligentne miasta i społeczności – europejskie partnerstwo innowacyjne”.

Nadrzędnym celem ma by współpraca w celu tworzenia wizji inteligentnych miast i infrastruktur.  Obejmuje on przegląd zasobów i możliwości w celu świadczenia usług w ramach powstającego modelu biznesowego. Zauważono konieczność partnerstwa publiczno-prywatnego.

EIP-SCC do końca 2019 roku zamierza zintegrować około 300 europejskich miast.

Blockchain

Technologia blockchain to potencjalny sposób na nowe podejście w handlu i dostarczaniu energii. Blockchain umożliwia automatyczne rejestrowanie i potwierdzanie transakcji, rozliczanie emisji czy gwarantowanie, że kupiona energia rzeczywiście pochodzi ze źródeł uwzględnionych w umowach. Technologia znaczni redukuje opóźnienia i koszty rozrachunku.

Technologie Blockchain na razie mają ograniczenia i wciąż nie jest jeszcze gotowa do użycia w obszarach, gdzie mamy do czynienia z wielką liczbą transakcji w krótkim czasie. Widać już jednak coraz szersze zastosowanie w logistyce i transporcie.

 

[1] https://mobidev.biz/blog/digital-transformation-energy-utilities-sector

[2] https://mobidev.biz/blog/digital-transformation-energy-utilities-sector

[3] https://www.energydigital.com/renewable-energy/how-digital-transformation-reshaping-energy-industry