10.03.2021

Neutralność klimatyczna jako cel dużego funduszu private equity

Abris Capital Partners, jedna z wiodących firm zarządzających funduszami private equity w Europie Środkowej, ogłosiła nową strategię „ESG Universe 2023”, stając się pierwszym podmiotem z branży private equity w regionie, który stawia sobie ambitny cel osiągnięcia neutralności w zakresie śladu węglowego swoich spółek portfelowych.

 

Abris Capital Partners to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowej. Aktywa pod zarządem Abris Capital Partners to ponad 1,2 mld euro. Fundusze Abris od ponad 10 lat inwestują w lokalne firmy średniej wielkości, o zdrowych fundamentach i dużym potencjale rozwoju. Wartość zaangażowania finansowego Abris w takie podmioty to najczęściej 30-70 mln euro, z nastawieniem na zakup większościowego udziału w spółce. Czas zaangażowania w inwestycję wynosi średnio od 3 do 5 lat.

 

Strategia „ESG Universe 2023” obejmuje 17 nowych projektów z obszaru zarządzania, standardów inwestowania, działań edukacyjnych oraz neutralności klimatycznej, których wspólnym mianownikiem jest kontynuacja dotychczasowych działań Abris dotyczących ESG, a mających na celu budowanie wartości spółek portfelowych funduszu. Program został rozszerzony o ambitny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej na poziomie całego portfela do roku 2025 oraz przygotowania planów działań zmierzających do uzyskania zerowej emisji CO2 (net-zero) dla każdej spółki portfelowej. Abris stanie się pierwszym funduszem private equity w Europie Środkowej, który postawił sobie taki cel i aktywnie dąży do jego realizacji.

 

„Jako firma doskonale wiemy, czego oczekują od nas inwestorzy w obszarze ESG i odpowiedzialnego inwestowania. Nie chcemy jednak tylko spełniać tych oczekiwań – chcemy je przekraczać. Wyznaczamy nowe standardy w branży private equity w zakresie ESG, chcemy być liderem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej. To bardzo trudne, pionierskie zadanie, ale jego realizacja określi w przyszłości prawdziwych zwycięzców i przegranych naszej branży.” – komentuje Paweł Gieryński, Partner Zarządzający w Abris Capital Partners.

 

I dodaje: „Czasami spotykam się z pytaniem, dlaczego Abris poświęca tyle czasu i energii na ESG, zamiast pilnować tylko wskaźnika EBITDA. No cóż, w takim przypadku zawsze odpowiadam, że już wkrótce EBITDA nie będzie miała większego znaczenia, bo nikt nie kupi biznesu, który nie traktuje poważnie kwestii ESG czy neutralności klimatycznej. Dlatego kluczowym wskaźnikiem będzie CNEBITDA (carbon neutral EBITDA).”

 

Przełomowe zobowiązanie Abris do osiągnięcia neutralności klimatycznej rozpoczyna się od dokładnego pomiaru śladu węglowego wszystkich spółek w portfelu, a następnie opracowania planów działań redukcyjnych oraz katalogu zweryfikowanych inicjatyw offsetowych, które pozwolą na uzyskanie neutralności do roku 2025. Aby ten plan miał faktyczny wpływ na redukcję emisji, w każdym kolejnym roku danej inwestycji Abris planuje zamieniać offset w poszczególnych spółkach na realne projekty, które pozwolą na redukcję emisji na poziomie konkretnej spółki.

 

Robert Sroka, Dyrektor ds. ESG w Abris Capital Partners, dodaje: „Chciałbym wyrazić podziękowania dla wszystkich zarządów i zespołów roboczych w naszych spółkach portfelowych. Bez ich zaangażowania w inicjatywę nie bylibyśmy w stanie osiągnąć naszych wspólnych celów w zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla. Z przyjemnością mogę potwierdzić, że już zakończyliśmy fazę pomiarów oraz określania celów redukcyjnych projektu dla każdej naszej spółki portfelowej.”

 

Strategia „ESG Universe 2023” została opracowana na przestrzeni ostatnich trzech lat. W tym samym czasie Abris realizował swoją poprzednią inicjatywę „Universe 2020”, zwieńczoną w ubiegłym roku uruchomieniem Aplikacji Scoringowej ESG. Jest to kompleksowe narzędzie analityczne do weryfikacji czynników ESG w spółkach portfelowych, składające się z blisko 500 kryteriów pomiaru, oparte z jednej strony na uznanych międzynarodowych standardach i własnych doświadczeniach Abris, a z drugiej na praktycznej znajomości najczęściej występujących lokalnych wyzwań i zagrożeń.