16.02.2021

Nowe modele biznesowe frontem do klienta

Wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii, powstają nowe modele biznesowe. W ramach przeglądu sposobów finansowania inwestycji w OZE na użytek przedsiębiorstwa, redakcja Trendów w Energetyce rozmawia z Martą Neską, prezeską PVE Polska o nowych rozwiązaniach umożliwiających przedsiębiorcom korzystanie z instalacji fotowoltaicznych przy minimalnym wkładzie finansowym.

 

Dane wskazują, że w 2021 roku przybędzie w Polsce prosumentów biznesowych, co oznacza, że jest zainteresowanie przedsiębiorców tego typu inwestycjami. A jak jest z finansowaniem takich projektów? Pytam szczególnie w kontekście pandemii koronawirusa, która wpływa na kondycję i płynność finansową firm.

 

Obecnie fotowoltaika to jedno z najbardziej dostępnych źródeł pozyskania energii z OZE, ale rzeczywiście wiele firm w dobie pandemii boryka się z problemem finansowania instalacji fotowoltaicznej w swoim przedsiębiorstwie. Z jednej strony przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość, że ten rodzaj inwestycji się opłaca i chcą inwestować w takie projekty na użytek własny. Z drugiej strony w czasach niepewności biznesowej, podjęcie zobowiązania finansowego – kredytu czy leasingu może być wyzwaniem.

 

Na czym polega Państwa rozwiązanie? Na rynku są dostępne modele ESCO, które również pozwalają przedsiębiorcom na realizację inwestycji bez zaciągania na starcie dużych zobowiązań finansowych.

 

Nasza propozycja to połączenie dzierżawy i modelu biznesowy typu usługa jako produkt. Z przedsiębiorcą podpisujemy umowę na dzierżawę instalacji fotowoltaicznej. Przy przystąpieniu do umowy, przedsiębiorca wpłaca nie mniej niż 10% wartości instalacji, a potem płaci miesięczny abonament, który obejmuje również serwisowanie, konserwację i kompleksową opiekę z naszej strony nad tym, aby instalacja działania prawidłowo. Po zakończeniu spłaty inwestycji, instalacja przechodzi na własność klienta.

 

Jak krok po kroku wygląda taka współpraca z Państwem?

 

W pierwszej kolejności sprawdzamy zdolność finansową klienta oraz przeprowadzamy audyt zapotrzebowania energetycznego w danej firmie. Na podstawie tych danych, proponujemy instalację,  która ma zapewnić klientowi 100% zapotrzebowania na energię.

Finansujemy taką inwestycję ze środków własnych. Wkład własny klienta to wspomniane 10% wartości instalacji. Taka instalacja jest przez nas zamawiana, montowana, zgłaszana do odpowiednich zakładów energetycznych. Jest stawiana na dachu lub gruncie przedsiębiorcy.

Dalsza współpraca polega na tym, że dzierżawimy tę instalację przedsiębiorcy. Firma może na każdym etapie trwania umowy, wykupić tę instalację na własność na preferencyjnych w stosunku do rynkowych warunkach lub po zakończeniu okresu dzierżawy, bez dodatkowych kosztów, własność tej instalacji jest przenoszona na przedsiębiorcę. Po zakończeniu dzierżawy, przedsiębiorca może z tego korzystać samodzielnie.

W trakcie trwania dzierżawy, pobieramy od klienta miesięczny abonament odpowiadający mniej więcej dotychczasowym rachunkom za prąd.

 

Czy mają już Państwo takie inwestycje zrealizowane? Czy może Pani podać przykład?

 

Jest to nowy produkt, z którym wystartowaliśmy w styczniu.  Mogę podać przybliżone koszty na podstawie średniej instalacji dla przedsiębiorcy o mocy 50 kWp. Zakładamy, że takie przedsiębiorstwo część prądu będzie zużywało w ciągu dnia, część w nocy, więc obowiązuje system opustów regulowany prawem energetycznym. Dziś takie przedsiębiorstwo płaci miesięcznie rachunki rzędu 2500-3000 zł miesięczne.

Koszt inwestycji dla takiej wielkości przedsiębiorstwa to mniej więcej 180000–200000 zł. Klient wpłaca ok. 20000 zł wkładu własnego. Potem co miesiąc uiszcza abonament w wysokości swoich dotychczasowych rachunków, czyli ok. 3000 zł. Kiedy spłaci całą inwestycję ze składek abonamentowych, przepisujemy instalację na danego przedsiębiorcę.

Czyli spłata takiej inwestycji powinna zająć koło 4 lat, a żywotność takich instalacji jest szacowana przez producentów na 25 lat. Pamiętajmy też, że w abonamencie klient ma również kompleksową opiekę nad prawidłowym działaniem instalacji.

 

Podsumowując, jakie są zalety Państwa rozwiązania?

 

Inwestycja w rozwój OZE to jedna z najtrafniejszych i najbezpieczniejszych inwestycji jakiej można dokonać, zważając na to, że zapotrzebowanie energetyczne w Polsce ciągle wzrasta, a ceny energii elektrycznej od kilku lat wykazują tendencję wzrostową.

Pozyskanie instalacji fotowoltaicznej z minimalnym wkładem własnym umożliwi szerszemu gronu przedsiębiorców optymalizację kosztów energii elektrycznej dzięki temu, że przedsiębiorca zminimalizuje opłaty za energię elektryczną oraz opłaty przesyłowe.

Ten model nie obciąża sprawozdania finansowego ani zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

Istotną cechą naszej oferty jest, że przedsiębiorca w każdym czasie może wykupić instalację na własność na preferencyjnych warunkach lub po zakończeniu okresu dzierżawy instalacja przenoszona jest na własność bez dodatkowych kosztów. Od tego czasu instalacja generuje darmową energie na potrzeby Przedsiębiorcy, którą może się cieszyć nawet przez kilkanaście lat.

Warto podkreślić, że inwestycja w OZE to nie tylko finanse, ale również poprawa jakości naszego środowiska. Każdy moduł fotowoltaiczny zainstalowany na dachu to znaczący krok dla poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszoną emisję CO2 oraz wpływ na zdrowie nasze i naszych bliskich, które jest bezcenne. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorca posiadający instalację fotowoltaiczną to przedsiębiorca, który zwiększa wartość własnego biznesu oraz dokonuje ulepszenia wizerunku własnej marki