19.10.2021

Prawo się zmienia, ale czy to wpłynie na opłacalność fotowoltaiki?

W ostatnim czasie obserwujemy duże zamieszanie medialne wokół zmian w prawie mogących mieć niekorzystny wpływ na całą branżę fotowoltaiczną, także dla tych, którzy mają w planach inwestycje w instalacje modułów PV. Czy rzeczywiście tak może być?

 

Wokół zaproponowanych projektów nowelizacji ustawy o OZE, które mają wejść w życie z początkiem
2022 r., jest bardzo dużo spekulacji i niedomówień. Pierwszy zaproponowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, według branży fotowoltaicznej, jest mniej korzystny dla prosumentów. Zapowiada odejście od obecnego systemu rozliczania nadwyżek energii oddanej do sieci na rzecz sprzedaży energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej. Odkup byłby możliwy po „jakiejś”, nieokreślonej na chwilę obecną cenie średniej. Przy czym Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie podaje precyzyjnie, jak średnia cena będzie kalkulowana.

 

Drugi projekt jest kompromisem

Drugi projekt poselski, zaproponowany przez byłą wicepremier Jadwigę Emilewicz, także zmienia obecny system opustów i zakłada rozliczenia nadwyżek energii oddanych do sieci w modelu 1:1.

W branży fotowoltaicznej jest on określany mianem kompromisu.

– Nie wszystkie propozycje dotyczące przyszłości fotowoltaiki są złe. Rozumiemy naturę i potrzebę zmian. Naturalną ewolucją jest odejście od opustów. Jednak rozliczenie 1:1 jest bardziej sprawiedliwe zarówno ze strony konsumentów, jaki i spółek obrotu. Możliwość odbioru 100 proc. energii w dowolnym czasie jest rozwiązaniem rozsądnym. Logicznym jest także, że w tym przypadku należy ponieść opłaty sieciowe – mówi Piotr Kisiel dyrektor zarządzający Manitu Solar i członek Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

 

Prosumenci się martwią

Osoby posiadające instalację fotowoltaiczną, jak i klienci noszący się z zamiarem jej zakupu, producenci, dystrybutorzy, a także instalatorzy zastanawiają się, w jakim ostatecznym kierunku pójdzie legislacja. Oczywiście, wszyscy zadają sobie pytanie, czy fotowoltaika w Polsce będzie jeszcze opłacalna?

Niedoprecyzowane projekty ustaw są powodem domysłów i czarnych scenariuszy. Potwierdzają to wyniki badania Kantar Public, zleconego niedawno przez Instytut Ekonomii Środowiska i Polski Alarm Smogowy. Aż 73 proc. Polaków negatywnie ocenia zmiany systemu rozliczeń prosumentów. Mimo wszystko, zainteresowanie fotowoltaiką nadal jest bardzo duże. Według tych samych badań prawie 60 proc. respondentów to potencjalni prosumenci, którzy chcą zainwestować w fotowoltaikę w najbliższych latach.

Aż 74 proc. z pytanych widzi potrzebę dalszego wsparcia rozwoju indywidualnych instalacji fotowoltaicznych i oczekuje od rządu dalszego wszechstronnego wsparcia.

– Obydwa projekty są procedowane i nie znamy ich daty wejścia w życie. Nie zmienia to faktu, że ekologia cały czas jest ważnym tematem w Polsce, wspieranym przez nasze państwo i całą Europę. W związku z czym instalowanie modułów fotowoltaicznych będzie nadal opłacalne i możliwe. Jedno jest tylko pewne – że będzie to na nowych zasadach – mówi Piotr Kisiel.

  
Warto pamiętać, że obecni posiadacze instalacji, jak i wszyscy, którzy, zdecydują się na nią w tym roku, mogą czuć się bezpiecznie, gdyż zostaną w starym systemie rozliczania opustów. I to na kolejnych 15 lat.